گروهی از محققان در اقدامی بی سابقه ضمن تزریق داروهای مختلف به جوجه در تخم، فرآیند رشد آن را از دریچه کوچک ایجاد شده در پوسته تخم زیر نظر قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، این اقدام بی سابقه علمی توسط گروهی از محققان کالج سلطنتی Veterinary در لندن صورت می گیرد.

آنها در این بررسی دو جوجه در تخم را درحالی که بخشی از پوسته تخم را برداشته بودند مورد مطالعه قرار دادند. به یکی از جوجه ها داروهای مختلفی تزریق شده بود حال آنکه جوجه دیگر رشد طبیعی خود را ادامه می داد.

محققان متوجه شدند جوجه ای که دارو دریافت می کند فعالیت بیشتری در فضای محدود تخم دارد. این دارو که 4-aminopyridine نام دارد درحقیقت نوعی محرک ماهیچه است که عمدتا برای بیماران مبتلا به ام اس تجویز می شود تا بتوانند حرکات عادی گذشته خود را دنبال کنند.

به عقیده محققان گرچه به دلیل مشخص بودن اثرات دارو، چندان هم نباید از فعالیت بیشتر جوجه دوم تعجب کرد اما آنها به این نتیجه رسیده اند که چنین داروهایی می تواند به شکل گیری اثراتی طولانی مدت در جانور منجر شود که حتی شکل کلی آن را نیز دستخوش تغییر می کند.

محققانی که این پروژه را هدایت می کنند پیش از این نیز تحقیقات مشابهی بر روی تخم کوروکودیل ها انجام داده بودند.

آنها متوجه شده اند دستکاری فرآیند رشد جانور به طرز چشمگیری رشد استخوانها را دستخوش تغییر می کند اما تأثیر قابل توجهی بر سایر بافت ها ندارد.

این درحالی است که تیم دیگری از محققان با انجام یک سری تحقیقات مشابه در صدد تولید جوجه ای بوده اند که با برخورداری از عضوی شبیه پوزه، تداعی کننده دایناسورهای ماقبل تاریخ باشد.