معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران برای کسب دانش فنی، تست و راه اندازی نمونه مهندسی موتور دیزل با کاربرد ریلی در قالب طرح کلان ملی فناوری همکاری می‌کنند.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، دکتر پیمان صالحی، رییس مرکز طرح‌های کلان معاونت علمی درباره این طرح اظهار کرد : با توجه به نیاز بخش‌های مختلف صنایع کشور به موتورهای دیزلی و اهمیت دستیابی به دانش فنی، طراحی و ساخت انواع مختلف آن شامل مصارف ریلی و دریایی، قرارداد طرح کلان ملی فناوری کسب دانش فنی، تست و راه اندازی نمونه مهندسی موتور دیزل با کاربری ریلی، میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت صنعتی و تولید دیزل سنگین ایران امضا شد.

وی در ادامه گفت : موتورهای دیزل با کاربری ریلی براساس ماهیت عملکرد و کاربردهای خاص خود از اهمیت دوچندان در جهت حرکت به سمت توسعه صنعتی برخوردار هستند .

رییس مرکز طرح های کلان معاونت علمی خاطر نشان کرد : این قرارداد با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد تومان در بهمن سال جاری و پس از طی مراحل بررسی و توافقات اولیه با سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مرکز طرح های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسید.

وی با اشاره به اهداف و مزایای طرح موتور ملی در پنج محور مدنظر گفت : تامین موتورهای دیزلی سنگین موردنیاز کشور در کاربردهای ریلی، دریایی، صنعتی و نیروگاهی از جمله مزایای این طرح کلان است .

وی  همچنین تصریح کرد : دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت موتورهای دیزلی سنگین و مطرح شدن ایران به عنوان طراح و سازنده موتور دیزل سنگین در سطح بین المللی از جمله اهدافی است که با اجرای این طرح به دست خواهد آمد.