کارگروه‌های علوم پزشکی و میان گروهی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در آخرین جلسات سال 1393 خود، با پشتیبانی مادی و معنوی از 28 طرح پژوهشی موافقت کردند.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کارگروه " میان گروهی " با بررسی 21 طرح پژوهشی ارائه شده به این کارگروه که مراحل داوری را گذرانده بودند، پشتیبانی از 15 طرح را مورد تصویب قرار داد.


از میان طرح های بررسی شده، چهار طرح در اولویت صندوق قرار نگرفت و دو طرح نیز برای داوری مجدد، ارجاع شد.


طرح های پژوهشی مصوب در کارگروه " میان گروهی" در زمینه های بیومتریال، شیمی معدنی، شیمی سبز، مهندسی بافت، مهندسی مکانیک و شیمی دارویی هستند.


این گزارش همچنین حاکیست، در آخرین نشست اعضای کارگروه علوم پزشکی در سال 1393 نیز، 13 طرح پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت تا مجریان آنها، از امکانات مادی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران بهره مند شوند.


این طرح ها در زمینه توکسیکولوژی، داروسازی، ژنتیک، شیمی درمانی، سلولهای بنیادی، پاتوفیزیولوژی، و سلولی مولکولی هستند.