دور کردن غذاهای چرب و شیرین از دسترس شاید بهترین راه برای جلوگیری از چاقی باشد، اما پژوهش جدید دانشمندان آمریکایی نشان داده که تنها نگاه کردن به غذا می‌تواند برای زمان کوتاهی میل به خوردن را از بین ببرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محققان موسسه پزشکی هاروارد هیوز، گروهی از سلول‌های حساس به گرسنگی را در مغز شناسایی کرده‌اند که تمایل به خوردن هله‌هوله را افزایش می‌دهند.

آن‌ها بر این باورند که سلول‌های مغز موسوم به نورون‌های AGRP از نیاز گذشته اجداد شکارچی انسان‌ برای تشویق به ورود به محیطهای ناشناخته و جستجو برای مواد غذایی بجا مانده‌اند.

اما بنظر می‌رسد که این سلول‌ها بطور موقت تنها با دانستن اینکه غذا وجود دارد، راضی می‌شوند. تحقیقات بر روی موش‌ها نشان داد که این نورون‌ها به محض مشاهده غذا از فعالیت دست می‌کشند.

اگرچه به گفته دانشمندان این نورون‌ها کمی بعد مجددا فعال می‌شدند، اما می‌تواند به افراد تحت رژیم فرصتی بدهد تا غذای سالمتری را انتخاب کنند.

محققان به منظور تشخیص چگونگی ارتباط نورون‌ها با گرسنگی، از یک میکروسکوپ کوچک برای بررسی درون مغز موشها در زمان غذا خوردن آن‌ها استفاده کرده و دریافتند که سلول‌های AGRP تا زمانی که موش‌ها غذا را پیدا می‌کردند، فعال بودند. اما جالب اینجاست که برای خاموش کردن این نورون‌ها،‌ موشها نیازی به غذا خوردن نداشتند و تنها با مشاهده مواد غذایی یا با پیش‌بینی وجود آن، سلول‌ها برای مدت کوتاهی غیرفعال می‌شدند.

محققان هشدار داده‌اند که این تاثیر کوتاه‌مدت بوده، اما آن‌ها امیدوارند بتوانند راهی را برای غیرفعال کردن طولانی مدت این نورون‌ها و کنترل گرسنگی شناسایی کنند.

این نتایج در مجله نیچر منتشر شده است.