دیرینه شناس به این نتیجه رسیده اند که گونه های غول پیکری از دایناسورها احتمالا به فجیع ترین شکل ممکن توسط دیگر دایناسورها خورده می شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، در سالهای اخیر و همزمان با کشف نشانه های فسیلی جدید از دایناسورهای گوشتخوار و گیاهخوار، این پرسش مطرح می شده که حمله نمونه های گوشتخوار به دایناسورهای گیاهخوار به چه شکلی صورت می گرفته است؟

اکنون در انگلیس و با استفاده از فناوری نقاشی دیجیتالی تصویری ارایه شده که در آن دو دایناسور متعلق به خانواده تیرانوزورس رکس، دایناسور گیاهخوار غول پیکری را در هوا حمل می کنند. در این تصویر اینگونه تصور شده که این دو دایناسور شکارچی با استفاده از پوزه ۱.۶ متری خود سر و دم دایناسور گیاهخوار ۱۰ متری را در هوا حمل می کنند. این دایناسور که تخمین زده می شود ۱.۹ تن وزن داشته حدود ۱۰۰ میلیون سال پیش زندگی می کرده است.

برای خلق این تصویر ویژه، اینگونه تصور شده که پرندگان امروزی همچون دایناسورهای پرنده هستند. درحقیقت با الگوبردای دقیق از نحوه به نوک گرفتن غذا توسط پرندگان بوده است که محققان توانسته اند این تصویر شگفت انگیز را ارایه کنند.

محاسبات رایانه ای محققان نشان می دهد آرواره های دایناسورهای گوشتخوار نظیر دو دایناسور شکارچی که در این تصویر دیده می شود آنقدر قوی بوده اند که بتوانند دایناسورهای گیاهخواری نظیر قربانی ۱.۹ تنی این تصویر را از زمین بلند کرده و در هوا حمل کنند.