زمان دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری‌های نوین شهری تا 15 تیرماه تمدید شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، زمان دومین فن بازار تخصصی مدیریت شهری و نمایشگاه فناوری‌های نوین شهری تا 15 تیرماه تمدید شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.