به گفته محققان آمریکایی، نوزادان به خوبی توانایی یادگیری از دیگران را دارند و بروز کوچکترین رفتاری از سوی اطرافیان آن‌ها توسط کودک کپی‌برداری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، هنگامی که توانایی خیره شدن به اشیا یا نقاط مشترک با افراد بزرگسال در کودکان شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود، نخستین رفتارهای اجتماعی نوزاد نیز بروز می‌یابد و مغز آن‌ها در جهت رشد برای یادگیری سایر توانایی‌ها حرکت می‌کند.

تحقیقات محققان پژوهشگاه یادگیری و مغز دانشگاه واشنگتن نشان داد که رفتارهای اجتماعی اولیه در نوزادان مانند نگاه کردن به دیگران در سال نخست تولد با یادگیری زبان دوم در کودکان اثر مستقیمی دارد و هنگامی که نوزادان حدود 10 ماهه به حضور سایر افراد واکنش بیشتری نشان می‌دهند در یادگیری زبان دوم مهارت بهتری دارند.

همچنین زمانی که کودکان در کنار سایر هم‌سالان خود قرار می‌گیرند یادگیری زبان دوم در کودکان افزایش می‌یابد.

به عقیده محققان رفتار اجتماعی کودکان سبب رمزگشایی از بخشی از مغز می‌شود که در آینده یادگیری زبان دوم را تسهیل می‌کند.

بر اساس این نتایج که در مجله Developmental Neuropsychology به چاپ رسیده است، کودکانی که به خوبی اشیا را در زمان نوزادی دنبال می‌کنند، توانایی یادگیری لغات بیشتری را در مقطع پیش دبستانی دارند.

در این پژوهش محققان نشان دادند زمانی که کودکان نخستین رفتار اجتماعی مانند نگاه کردن به اشیا را در خود بروز می‌دهند، افزایش سرعت یادگیری در آن‌ها سبب نسخه‌برداری از رفتارهای اطرافیان آن‌ها می‌شود.

محققان پیشنهاد می‌کنند والدین نوزادان در هنگام بازی و سایر زمان‌هایی که با نوزاد خود در یک محل قرار می‌گیرند، از بروز رفتارهای مخرب جلوگیری و در عوض از این توانایی نوزادان برای آموزش آن‌ها استفاده کنند.