مدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم از ورود اساتید دانشگاه به صنعت خودرو سازی خبر داد و گفت: باید فناوری به صنعت خودرو ورود پیدا کند تا رکود این صنعت رفع شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیل فناوری و نوآوری، فرهاد گلستانی فرد با بیان اینکه از جمله فعالیتهای ما در وزارت علوم، تسهیل اسناد بالا دستی است تا بدین واسطه ارتباط بین صنعت و دانشگاه برقرار شود، گفت: مجبور هستیم برای تسهیل  و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه به سمت اسناد دولتی برویم که در این خصوص اقدامات زیادی با همکاری  وزارت صنعت، معدن تجارت اجرا شده است.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو همواره از حمایت های دولت برخوردار بوده و اکنون با رکود مواجه شده است، اظهار داشت: دلیل رکود صنعت خودرو، نبود فناوری در آن است، ولی امیدواریم تا سه الی چهار سال آینده صنعت خودرو در کشور با فناوری پیشرفت کند.

گلستانی فرد عنوان کرد: وزارتین صنعت و علوم طرح هایی را برای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه مانند پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی دارند که از امسال آغاز به کار کرده است تا در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم با بیان اینکه در صنعت خودرو هم طرح هایی برای گذراندن دوره پسا دکتری صنعتی  وجود دارد، گفت: از صنعت خودرو سازی یک سری تقاضاهایی دریافت شده تا اساتید دانشگاه بتوانند در دوره پسادکتری صنعتی، طرح هایی را اجرایی کنند.

وی افزود: با اجرای این طرح ها علاوه بر گذراندن طرح اساتید در صنعت خودرو، یک طرح صنعتی نیز به مرحله اجرا می رسد.

گلستانی فرد عنوان کرد: پنجاه درصد هزینه این طرح ها توسط وزارت صنعت و مابقی توسط صنعت مربوطه پرداخت می شود.

به گفته وی، امیدواریم که با دوره پسادکتری صنعتی، اساتید زبان صنعت را به خوبی یاد بگیرند.

وی افزود: ان شا الله ظرف مدت ۶ ماه آینده رکود صنعت خودرو به تدریج رفع شود تا طرح های مشترک  وزارت علوم و صنعت بیشتر خودشان را نشان دهند. البته باید برای رفع این رکود فناوری ها نیز مورد توجه قرار گیرد.