دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی از برگزاری المپیادهای دانش آموزی، دانشجویی و جشنواره سلول‌های بنیادی با همکاری این ستاد و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، ‌فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی در نهمین نشست صمیمانه با اصحاب رسانه که با حضور امیرعلی حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی برگزار شد، اعلام کرد، المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی در حوزه سلول های بنیادی و جشنواره ملی سلول های بنیادی توسط معاونت علمی برگزار خواهد شد.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: با توجه به مذاکراتی که با دکتر حمیدیه دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی داشتیم قرار شد تا این ستاد نخستین المپیاد دانش آموزی و دانشجویی را در فصل زمستان امسال برگزار کند که برگزاری این المپیادها در راستای فرهنگ سازی و ترویج موضوع سلول های بنیادی است که در راستای فعالیت های سیاستگذاری و حمایتی معاونت علمی و در حوزه اقتصاد دانش بنیان است.

کرمی همچنین از برگزاری جشنواره سلول های بنیادی در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و گفت: این جشنواره با حمایت معاونت علمی و توسط ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی برگزار می شود و از برگزیدگان دو المپیاد دانش آموزی و دانشجویی نیز در این جشنواره تقدیر می شود.

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در ادامه به اهمیت برگزاری سلسله نشست های صمیمانه با اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: با برگزاری این نشست های صمیمانه با اهالی رسانه تمامی ستادهای معاونت علمی برای ورود به حوزه فرهنگ سازی ترغیب و تشویق می شوند. همینطور از این طریق یک همکاری و همگرایی خاصی میان اهالی رسانه و دبیران ستادهای فناوری معاونت علمی در حال شکل گیری است که به پیشرفت کارها و اطلاع از نظرات سازنده اهالی رسانه نیز به طور اصولی و از نزدیک به دبیران منتقل می شود.

براساس این گزارش، سلسله نشست‌های صمیمانه با اصحاب رسانه به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و به منظور ترویج فرهنگ سازی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان هر چهارشنبه با حضور یکی از معاونان ودبیران ستاد های 14 گانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.