بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس، مدارک علمی منتشر شده محققان ایرانی در شهریور ماه امسال، یک هزار و 883 عنوان بوده که حوزه مهندسی با 18 درصد ، علوم پزشکی با 16 درصد ، علوم مواد با 12 درصد و شیمی با 11 درصد بیشترین مدارک علمی را منتشر کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بر اساس اطلاعات این پایگاه که در بر دارنده داده‌های استنادی بیش از 22 هزار نشریه علمی از سراسر دنیاست، تعداد استنادات دریافتی مدارک علمی ایران در این ماه 143 مورد بوده است که متوسط استناد به هر سند این مقالات حدود 7 صدم است و در این بین، مقاله

A comprehensive study on irrigation management in Asia and Oceania بادریافت شش استناد، بیشترین تعداد استناد را در میان مدارک علمی کشور به خود اختصاص داده است .

همچنین در این گزارش محققین برتر شهریورماه نیز که بیش از 4 مقاله منتشر شده دارند معرفی شده اند که بر این اساس سید محمد جواد مرتضوی از گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتشار 9 مقاله، محمد علی آزاده از دانشکده فنی دانشگاه تهران با 6 مقاله و سید حسین ملک پور از دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان با 6 مقاله ، محمود فرزانه گرد از دانشکده مکانیک دانشگاه شاهرود، مسعود صلواتی نیاسری از دانشکده شیمی دانشگاه کاشان و محمدعلی شکرگزار انیستیتو پاستور ایران هرکدام با 5 مقاله برترین نویسندگان براساس تعداد مقالات علمی منتشر شده هستند و همچنین عرفان سالاری و فرزاد ابراهیمی از دانشگاه بین المللی امام خمینی هرکدام با 8 استناد ، محمد ولی پور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با 6 استناد، مسلم‌منصور لاکوراج از دانشکده شیمی دانشگاه مازندران، محمود فرزانه گرد از دانشکده مکانیک دانشگاه شاهرود ، مهدی دیمی دشت بیاض از دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری ، هرکدام با 5 استناد بیشترین تعداد استناد را به خود اختصاص داده اند.

براساس گزارش دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، در شهریور ماه سال جاری دانشگاه های تهران با انتشار 178 عنوان مقاله ، علوم پزشکی تهران با 142عنوان مقاله و صنعتی امیر کبیر نیز با 106 عنوان مقاله به ترتیب بیشترین تعداد مدارک علمی را منتشر کرده‌اند.

همچنین مجلات Journal of Natural Gas Science and Engineering با انتشار 32 مقاله،Mediterranean Journal of Social Sciences با انتشار 28 مقاله و Journal of Mazandaran University of Medical Sciences با انتشار 26 مقاله مجلاتی هستند که در شهریور ماه گذشته بیشترین تعداد مدارک علمی را منتشر کرده‌اند.

همچنین بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس در مهرماه سال جاری، 1306 عنوان مقاله از ایران در این پایگاه تا زمان بررسی منتشر شده که مقاله " An efficient meta-heuristic algorithm for grid computing با دریافت 9 استناد بالاترین میزان استنادها را به خود اختصاص داده است .

این گزارش نشان می‌دهد زهرا پوریان فر با 9 استناد ، محمد نصر ا.. زاده ، مهدی مهام ، علی شکوهی راد ، طاهر نیک نام ، سید مهدی جعفری ، غدیر رجب زاده هرکدام با 5 استناد نویسندگان پر استنادی هستند که مقالاتشان 5 یا بیش از 5 استناد دریافت کرده است.

بررسی حوزه های موضوعی در اسکوپوس نشان می دهد حوزه مهندسی پرکارترین و پس از آن به ترتیب پزشکی و شیمی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند و این درحالی است که در گزارش ماه گذشته علوم مواد در رتبه سوم این رده بندی قرار داشت .

همچنین براساس این گزارش دانشگاه تهران با انتشار 125 مقاله پرکارترین دانشگاه و دانشگاه های علوم پزشکی تهران و صنعتی امیر کبیر به ترتیب با انتشار 108 و 64 مقاله در رتبه های دوم و سوم قرار داشته اند.

این گزارش همچنین مجلات بین‌المللی را که مقالات ایرانیان در آن منتشر شده است بررسی کرده و 10 نشریه ای را که بیشترین تعداد مقالات را در مهرماه سال جاری منتشر کرده اند نیز معرفی کرده که مجله Journal of Intelligent and Fuzzy Systems با انتشار 22 مقاله در رتبه نخست و مجله Optik با انتشار 19 مقاله در رتبه دوم این فهرست قرار دارند و مجلات Iranian Red Crescent Medical Journal،Research on Chemical Intermediates،Journal of Industrial and Engineering Chemistry هرکدام با 17 استناد ، مجله Archives of Iranian Medicine با 14 استناد ،مجلات Jundishapur Journal of Microbiology ، Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry هرکدام با 12 استناد و مجلات Analytical Methods و Tehran University Medical Journal هرکدام با 10 استناد از دیگر مجلات این فهرست هستند