ایران از نظر نواوری در جهان در بین 143 کشور در جایگاه 120 قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات در حوزه نوارزش آفرینی(کارآفرینی) نشان می‌دهد ارتباط بسیار عمیقی بین نوآوری با مدیریت دانش وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نوآوری زاییده انباشته شدن تجربه و دانش در یک حوزه و درک عمیق  آن حوزه است .مدیریت دانش کمک میکند تا تجربه های قبلی به صورت مدون و مشخص در هر حوزه به نسل های بعدی منتقل شود و این امر موجب شناخت دقیق حوزه و کاستی ها و خلل های موجود درآن میگردد.

این نوشته به بررسی روند مدیریت دانش و ارتباط آن با نوآوری در یک کسب و کار میپردازد  و در ادامه آن ابزاری بسیار مفید برای مدیریت دانش  در مجموعه های نوپا ارائه میشود که میتواند به اکتساب دانش ،تسهیم دانش و نوآوری در کسب و کار منجر شود.

مقدمه

تحولات و تغییرات شگرف درفناوری ها و سرعت تغییر در جامعه امروزی موجب توجه جدی سرمایه گذاران به  کسب و کارهایی شده است که بر عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انســـانی خلاق و دانش گرا به جای نیروی انسانی عملکردی متمرکز شده اند .

کسب و کارهای استارتاپی با دنیایی از عدم قطعیت و عدم اطمینان مواجه هستند که جز با تکیه بر دانش قبلی امکان رویارویی و عبور موفق از آنها وجود ندارد . استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه رقابتی خود برآید. در این راستا به کارگیری دانش در ابعاد مختلف آن به عنوان محرکی اساسی در موفقیت فرایند نوآوری، تاثیر قابل ملاحظه ای در کارایی شرکتهای استارتاپی خواهد داشت.

 

 دانش و انواع آن

پیچیدگی مفهوم دانش باعث شده است که دیدگاه های مختلفی در خصوص آن شکل بگیرد اما دربین این دیدگاهها نقطه اشتراک این است که  دانش فراتر از داده ها و اطلاعات است و اکثر مردم به طور شهودی فکر می کنند که دانش وسیع تر ، عمیق تر و غنی تر از داده ها و اطلاعات است. مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ، تصویرکسانی را ارائه می دهند که در زمینه ای خاص دارای اطلاعاتی زیاد ، عمیق و قابل اعتماد هستند.

هر کسب و کار نوپا در حوزه ارزش پیشنهادی خود نیازمند فعالیت های کلیدی و روش هایی برای ارتباط با مشتریان و ذینفعان و  توزیع و تامین منابع و محصولاتاست  که تنها میتواند با جمع آوری دقیق دانش در آن حوزه از دوباره کاری و صرف هزینه های آزمون  و خطا جلوگیری کند . مدیریت دانش فرایندی است که در محیط پیرامون و درون  استارتاپ  به امر تولید ، جمع آوری و کسب دانش و ذخیره سازی آن ، توزیع دانش  و تشویق  اعضای تیم استارتاپی به سهیم کردن دانش خود با دیگران پرداخته و نحوه به کار گیری و به روز درآوردن دانش موجود را جهت  ارائه ارزش پیشنهادی به مشتریان  تسهیل می نماید .دانش به دو نوع دانش ضمنی و صریح تقسیم میشود.

 1. -دانش صریح :دانشی نظام مند و رسمی که قابل انتقال است.
 2. -دانش ضمنی :معمولا بوسیله یک فرد نگهداری می شود و نتیجه تجربه خود اوست. (انتظاری,1385)

نوآوری دانش پایه

برای راه اندازی نوآوری بر اساس  دانش قبلی در گام اول باید مشخص کنید که دقیقا چه منافعی را انتظار دارید در گام بعدی شما باید مشخص کنید که چه نوعی از دانش شما را به آن اهداف میرساند .یک مسیر پیشنهادی برای اقدام در این خصوص با استفاده از ابزار نقشه دانش به شرح زیر است .

 1. گام اول: مشخص کردن منافع مورد انتظار
 2. گام دوم :مشخص کردن دانش مورد نیاز
 3. گام سوم :مشخص کردن مشتری دانش
 4. گام چهارم :ترویج و تبلیغ دانش
 5. گام پنجم :به دست اوردن دانش موجود
 6. گام ششم :شناسایی دارنده های دانش
 7. گام هفتم :کاوش و داده کاوی در دانش
 8. گام هشتم :مشخص کردن راههای ارائه
 9. گام نهم :رتبه بندی دانش
 10. گام دهم :ایجاد روش های پرس جو و انتقال
 11. گام یازدهم :تعیین تشویق های به اشتراک گذاری دانش
 12. گام دوازدهم : شناسایی هزینه های توسعه و تسهیم دانش

KM-innovazione-300x215