ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت گاز و ذغال سنگ نگاه ویژه ای به ارتقای "نظام نوآوری بخشی در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ" دارد تا بتواند در اجرای استراتژی های خود به دنبال تحقق این هدف کلان باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، پژوهش به عنوان عاملی تصمیم ساز میتواند در امر مطالعات اکتشافی و مخازن تولیدی، فرآیندهای ساخت مشتقات پیچیده نفتی، مواد شیمیایی، کاتالیست ها، و حتی طراحی واحد های نو، نقشی موثر ایفا کند و می توان با قاطعیت پذیرفت که کلید توسعه فناوری و خود اتکایی در ساخت تجهیزات و مواد داخل کشور، در پژوهش های کاربردی و توسعه ای نهفته است.

نظام نوآوری بخشی چیست؟
دریک سیستم بخشی، نوآوری به عنوان یک فرایند شامل، تعاملات نظام منددر میان طیف گسترده ای از بازیگران برای تولیدو تبادل دانش مرتبط با نوآوری وتجاری سازی آن در نظر گرفته شده است. چارچوب نظام نوآوری بخشی یک ابزار مفید برای تحلیل نوآوری است که به ارتباط و روابط میان بازیگران، دانش، محصولات و فناوری ها وابسته است. این تمرکز بر بازیگران و شبکه نشان می دهد که یک نظام بخشی در یک چشم انداز پویا نتیجه تعامل و همکاری عناصر مختلف آن است، فرآیندی شامل تکنولوژی، تقاضا، دانش پایه، فرآیندهای یادگیری، شرکت ها، سازمانهای غیر شرکتی و نهادها است.

با ایجاد مناطق ویژه فناوری درصنعت نفت میتوان تجاری سازی علم را تحقق بخشید بنابراین به این مناطق نظام نوآوری بخشی اطلاق می شود، چرا که می توانند تجاری سازی علم را محقق کنند. با ایجاد چنین مناطقی می توانیم ایده تجاری سازی و نتایج تحقیقاتی علم و ایده تا ثروت را محقق کنیم.

مناطق ویژه علم و فناوری محیط هایی هستند که تمام بازیگران آن از تولید کنندگان علم دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تا تبدیل کنندگان علم به فناوری پارک ها و کارآفرینان و همچنین تجاری سازی علم و تبدیل ایده به ثروت را در یک جا جمع می کنند تا با تعاملاتشان در خصوص توسعه فناوری فعالیت کنند.

منطقه ویژه فناوری درصنعت نفت منجر به ایجاد نظام نوآوری بخشی خواهد شد

جعفر توفیقی دبیرستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و زغال سنگ معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد مناطق ویژه فناوری درصنعت نفت را مهم برشمرد و گفت: هدف از راه اندازی این مناطق، محقق کردن تجاری سازی علم است.

وی با اشاره به اینکه یکی از تجربیاتی که در دنیا هست و در کشور ما هم مقدمات آن فراهم شده، مناطق ویژه فناوری هستند، اظهارکرد: با ایجاد چنین مناطقی می توانیم تجاری سازی ایده و تکمیل زنجیره علم و ایده تا ثروت را محقق کنیم.

توفیقی با بیان اینکه درکشور تجربه های پراکنده ای مانند پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد همچنین شرکت های دانش بنیان وجود دارد، یادآورشد: مناطق ویژه فناوری این تجربه را بهینه سازی می کنند و در راستای ارتقای فعالیت های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و رشد تلاش می کند تا بتوانند ماموریت تجاری سازی علم را بر عهده گیرند.