ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی چهار سمپوزیوم علمی یک روزه با محوریت موضوع سلول‌های بنیادی وپزشکی بازساختی 6 اسفند ماه جاری برگزار می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، امیرعلی حمیدیه؛ دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی درباره برگزاری این سمپوزیوم ها اظهار کرد: چهار سمپوزیوم علمی یک روزه در چهار موضوع طراحی کارآزمایی های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، درمان با سلول های بنیادی در اختلالات عصبی، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های کلیه و مجاری ادرارو ژنتیک و سلول های بنیادی در تاریخ 6 اسفندماه جاری با حمایت این ستاد برگزار می شود.

وی درباره هدف از برگزاری این سمپوزیوم ها خاطر نشان کرد: آشنایی و تعامل بین گروه های مختلف تحقیقاتی و بالینی کشور و ایجاد فضای تبادل دستاوردهای علمی روز دنیا بین محققان از جمله اهداف اصلی برگزاری این سمپوزیوم ها به شمار می آید.

سمپوزیوم علمی یک روزه ژنتیک و سلول های بنیادی در پژوهشگاه ملی و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،سمپوزیوم علمی یک روزه طراحی کارآزمایی‌های بالینی مرتبط با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در دانشکده پزشکی شیراز، سمپوزیوم علمی درمان با سلول های بنیادی در اختلالات عصبی و سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بیماری های کلیه و مجاری ادرارو ژنتیک و سلول های بنیادی در مرکز طبی کودکان به صورت همزمان و در روز 6 اسفند ماه جاری برگزار می شود.