پنجمین فراخوان طرح‌های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی (دومین فراخوان سال 94) اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی با توجه به ماموریت خود از پژوهش‌های پایه، کاربردی و توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت‌های مصوب ستاد حمایت می‌کند.

 به منظور مدیریت بهتر بررسی و داوری طرح‌های پژوهشی در حوزه علوم و فناوری‌های شناختی، دریافت طرح در فراخوان اسفندماه 1394 مشابه فراخوان قبل، در سه دسته انجام می‌شود.

در این راستا از کلیه محققان حوزه علوم و فناوری‌های شناختی دعوت می‌‌شود فرم پیشنهاد طرح‌ را بر اساس دسته‌بندی طرح‌ها دریافت و تکمیل کرده و در بازه زمانی 25 اسفند ماه 94 تا 15 اردیبهشت 95 (غیر قابل تمدید) از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری کنند.