مدیر قطب علمی رباتیک دانشگاه صنعتی شریف گفت: از آنجا که ربات‌ها جذابیت خاصی بین کودکان و نوجوانان دارند ما را بر آن داشت تا به فکر استفاده از آنها در درمان این بیماری باشیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، اوتیسم، یک اختلال رشد است که در سه سال اول زندگی ظاهر می‌شود. این بیماری با تاثیر بر روی مغز کودک، رفتارهای اجتماعی و مهارت ارتباط برقرار کردن را مختل می‌کند. در واقع این اختلال بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعاملات اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی تأثیر می‌گذارد. علت واقعی این بیماری هنوز مشخص نیست تحقیقات زیادی در این زمینه در دنیا در حال انجام است.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی نیز به این مسئله توجه داشته و از طرح‌های پژوهشی نوین در این زمینه حمایت می‌کند، علی مقداری مجری پروژه "مدلسازی و بررسی تأثیر رباتهای انسان نما به عنوان دستیار درمانگر در درمان بیماران مبتلا به اتیسم (درخودماندگی)" که با حمایت ستاد در حال انجام است درباره این طرح پژوهشی اظهار کرد: در این پروژه هدف ما بررسی تاثیر استفاده از ربات‌ها در درمان کودکان مبتلا به اتیسم است در واقع امکان سنجی به کارگیری ربات‌های انسان نما و اجتماعی شناختی به عنوان دستیار در فرآیند کمک درمانی به بیماران اتیسمی مورد نظر بود.

مدیر قطب علمی رباتیک دانشگاه صنعتی شریف گفت: از آنجا که ربات‌ها جذابیت خاصی بین کودکان و نوجوانان دارند ما را بر آن داشت تا به فکر استفاده از آنها در درمان این بیماری باشیم و تجربه ما در این پژوهش نشان داد سناریوهای درمانی که روانشناسان در این بیماری برای بهبود ارتباطات اجتماعی بیماران به کار می‌گیرند با استفاده از ربات موفق آمیزتر می‌شود.

مقداری بیان کرد: تجربه موفق این پژوهش ما را بر آن داشت تا پروژه‌ای دیگر برای ساخت ربات‌های بومی را پیشنهاد دهیم، در واقع در شروع این پروژه تنها هدف ما مشاهده نتایج استفاده از ربات بود بنابراین از ربات‌های موجود در بازار استفاده کردیم. مشاهده نتایج مثبت استفاده از ربات‌ها در فرآیند درمان ما را امیدوار کرد تا روی ربات‌های بومی کار کنیم بنابراین در ادامه این مسیر ساخت ربات‌های بومی را به ستاد پیشنهاد می‌دهیم.

استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه استفاده از ربات‌ها تاثیرگذاری زیادی در فرآیند درمان داشت به گونه‌ای که آموزش زبان، موسیقی و افزایش توجهات اشتراکی در بیماران مشاهده شد گفت: هزینه ربات‌های خارجی زیاد است بنابراین ساخت ربات‌های اجتماعی- شناختی بومی متناسب با فرهنگ ایران  مد نظر است تا در مراکز درمانی مختلف کشور کاربرد داشته باشند.