دانشمندان متوجه شدند که می توان افراد را با توجه به امواج مغزی شان با ضریب دقت ۱۰۰ درصد تشخیص داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، واکنش انسانها به محرکهای مختلفی نظیر غذا، چهره های مشهور و کلمات گرچه در ظاهر کم اهمیت به نظر می رسد اما بر اساس یافته جدید دانشمندان می توان از آنها نکات زیادی را درباره شخصیت افراد به دست آورد.

به عقیده آنها، حتی اگر فرد را در برابر کلمات و تصاویری قرار داد که ارتباط منطقی میان آنها وجود نداشته باشد، بازهم می توان از روی امواج مغزی وی به اطلاعات مهم و محرمانه پی برد.

تیمی از دانشمندان دانشگاه بینگمتون در نیویورک آزمایش جالب توجهی را انجام داده اند.

آنها از ۵۰ داوطلب استفاده کردند که به ۵۰۰ عکس مختلف با مضامین گوناگون خیره می شدند. همزمان که این افراد به تصاویر نگاه می کردند، هدست های مخصوصی نیز بر سر داشتند که فعالیت مغزی آنها را با ضریب دقت بالایی ثبت می کرد.

دانشمندان در ادامه متوجه شدند مغز این افراد نسبت به تصاویر مشابه واکنش متفاوتی از خود نشان می دهد و جالب اینکه این تفاوت آنقدر هست که سیستمهای رایانه ای بتوانند فعالیت مغزی هر فرد را با ضریب دقت ۱۰۰ درصد تشخیص دهند.

تحقیق اولیه این دانشمندان که با نام Brainprint در یکی از معتبرترین نشریات مغز و اعصاب جهان به چاپ رسیده است گویای آن بوده که می توان یک فرد به خصوص را با توجه به پاسخهای مغزی که به کلمات و تصاویر می دهد از میان ۳۲ نفر دیگر با ضریب دقت ۹۷ درصد شناسایی کرد و حالا با گنجانده شدن تصاویر در کنار کلمات، این ضریب دقت به بالاترین حد خود یعنی ۱۰۰ درصد رسیده است.