محققین آمریکایی روش درمانی را ابداع کرده اند که بسیار سریع تر از زمان ممکن می توان به مقابله با بیماری وسواس پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، اگرچه درمان بیماری وسواس با دارو امکان پذیر است اما زمانیکه فرد وسواسی در فرآیند درمان قرار می گیرد، هفته ها و یا حتی ماه ها شاهد تغییر قابل توجهی نخواهد بود. 

از این رو محققین دانشگاه «دیوک کالیفرنیا» روش درمانی را ابداع کرده اند که بسیار سریع تر از زمان ممکن می توان به مقابله با این بیماری پرداخت.

محققین آمریکایی ابتدا، به لحاظ ژنتیکی تغییراتی را بر روی موش ها انجام دادند تا دچار وسواس شوند. سپس در بررسی های انجام شده مشخص شد که ژنی با نام Sapap۳ که نوعی پروتئین برای کمک کردن به برقراری ارتباط و سازمان دهی بین نورون ها است، در موش ها دیده نمی شود. نتیجه آن منجر به بروز علائم نگرانی و رفتار وسواس گونه در موش ها شد که خود را به شدت تمیز می کردند.

در ادامه آزمایش محققین متوجه شدند که نوعی گیرنده با نام mGluR۵ که انتقال دهنده عصبی است به عنوان عاملی اصلی برای بروز رفتارهای غیر معمول است که ژن Sapap۳ می تواند فعالیت این گیرنده را محدود کند.

محققین با دادن دارو به موش ها باعث شدند که ژن Sapap۳ در آنها فعال شود تا عملکرد mGluR۵ را مسدود کند. با این روش، ظرف مدت چند دقیقه بیماری وسواس آنها درمان شد.

در حال حاضر محققین آمریکایی به دنبال ساخت دارویی هستند که بتوان mGluR۵ را در انسان مسدود کرد تا شاهد درمان سریع وسواس برای افرادی بود که از این بیماری رنج می برند.

نتیجه این تحقیق در نشریه Biological Psychiatry منتشر شده است.