به منظور تنظیم فرایند اجرایی شناسایی دانش­‌آموختگان برتر موارد زیر به اطلاع متقاضیان می­‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به منظور تنظیم فرایند اجرایی شناسایی دانش­‌آموختگان برتر موارد زیر به اطلاع متقاضیان می­‌رسد:

1. دانش‌­آموختگان برتر دانشگاه­‌های کشور می­‌توانند از تسهیلات زیر بهره­‌مند شوند:

1-1. تسهیلات خدمت نظام وظیفة تخصصی به دانش‌آموختگان‌برتر دوره‌های تحصیلات تکمیلی (به منظور استفادة بهینه از توانایی‌های برگزیدگان دانشگاهی در توسعة علمی، فرهنگی و فنّاورانة کشور)

1-2. جایزة پسادکتری شهید دکتر چمران (به منظور ارتقای توانایی‌های علمی و حرفه‌ای و ایجاد فرصتی برای جذب دانش­‌آموختگان برتر در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور)

1-3. راتبة پژوهشی/ راتبة تجهیزات به دانش‌آموختگان برتر دورة دکتری تخصصی (جایزة دکتر کاظمی آشتیانی به منظور تسهیل فرایند جذب و فعالیت­‌های علمی در دانشگاه­‌ها و پژوهشگاه­‌ها)

1-4. تسهیلات اشتغال در نهادهای صنعتی (جایزة شهید تهرانی­‌مقدم به منظور ایجاد شرایطی برای جذب دانش‌آموختگان برتر در نهادهای صنعتی و فنّاورانه)

1-5. تسهیلات اشتغال در دستگاه­‌های اجرایی (به منظور ارتقای هرم منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی)

1-6. وام ساخت/خرید مسکن

2. متقاضیان حداکثر سه سال پس از زمان دانش‌­آموختگی از دانشگاه­‌ها و پژوهشگاه­‌های کشور می­‌توانند درخواست خود را در سامانة اطلاعتی بنیاد (به نشانی soraya.bmn.ir http://) بارگذاری کنند.

3. بررسی پروندة دانش‌آموختگان، منوط به ثبت کامل اطلاعات متقاضی در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان است و هیچ یک از مدارک به‌طور دستی تحویل نمی‌شود.

4. بنیاد ملّی نخبگان، نتایج ارزیابی پروندة متقاضیان استفاده از تسهیلات «نظام وظیفة تخصصی» و «وام ساخت/خرید مسکن» را حداکثر 45 روز کاری پس از تکمیل مدارک و راستی­‌آزمایی آنها از سوی متقاضی اعلام می­‌کند.

5. نتایج مربوط به برگزیدگان سایر تسهیلات در دو نوبت (شهریور ماه و بهمن ماه) به متقاضیان اعلام می­‌شود (نتیجه نهایی متقاضیانی که در نیمة اول سال پروندة خود را کامل کرده و مورد راستی­‌آزمایی قرار گرفته­‌اند در شهریورماه و سایر متقاضیان در بهمن­‌ماه اعلام می­‌شود).

6. راستی‌آزمایی اطلاعات متقاضی به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل یا سکونت وی انجام می‌شود.

7. چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود و صرفاً یک بار دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

8. بارگذاری اطلاعات خلاف واقع در هر مرحله از بررسی، موجب می­‌شود متقاضی از تمامی تسهیلات بنیاد محروم و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری ‌شود.