موسسه فوربس، شکست هزینه‌های تبلیغات دو کاندیدای اصلی انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را ارزیابی کرده است.

به هزینه مربوط به رسانه ها بیشتر دقت کنید.