ایران قدیمی‌ترین کشور در دنیاست که قدمت آن به 3200 سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد.