در نشست فناوری و اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و اتریشی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سند همکاری سه جانبه امضاء شد


به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بنیاد ملی نخبگان؛ در نشست فناوری و اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و اتریشی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سند همکاری سه جانبه بین ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر پذیر، شرکت دانش بنیان ایرانی و یک شرکت اتریشی، سند همکاری در زمینه سامانه‌های تبدیل پسماند به انرژی از جمله فناوری زباله سوز به امضا رسید. براساس این سند یک دفتر طراحی مشترک در ایران ایجاد خواهد شد. هدف از این کار، توسعه و بومی سازی فناوری تبدیل پسماند به انرژی با استفاده حداکثری از توان و دانش ایرانی و با بهره گیری همزمان از تجربیات برتر جهانی در این حوزه است.