از آنجا که پژوهش‌ها و تحقیقات دانشگاهی یکی از پیش‌نیازهای اصلی توسعه فناوری‌ها به شمار میروند با حمایت ستاد تو توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی تسهیلات ویژه به پژوهشگران فعال در حوزه فناوری اهدا می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، سجاد ویسی دبیر گروه توسعه فناوری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با بیا اینکه  دانش به گونه‌ای فزاینده جزء مهمی از نوآوری محسوب می‌شود، گفت: دانشگاه‌ها در مقام تولیدکننده دانش و نهاد انتشار آن، نقش وسیعی را در نوآوری بازی می‌کنند. نوآوری نیازمند نظام ملی منسجم و عملگرایی است، به گونه‌ای که علاوه بر بنگاه‌ها، دیگر نهادهای اجتماعی از قبیل مؤسسات آموزش عالی نیز در آن نقش اساسی ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر پژوهش‌ها و تحقیقات دانشگاهی یکی از پیش‌نیازهای اصلی توسعه فناوری‌ها هستند.

سجاد ویسی گفت: یکی از برنامه‌های ستاد دریایی در ابتدای تشکیل و تاکنون حمایت از فعالیت‌های علمی و فناورانه اساتید دانشگاهی در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی بوده و طی دو سال گذشته سعی شده تا حد امکان ارتباط ستاد با دانشگاه‌ها تقویت و حمایت‌های لازم از مراکز علمی به عنوان اهرم اصلی توسعه فناوری‌ها صورت پذیرد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های ستاد دریایی در سال 95 نیز توسعه و تقویت حمایت‌های صورت گرفته از فعالیت‌های دانشگاهی خواهد بود. 

بر این اساس پس از بررسی‌های صورت‌گرفته 4 برنامه پیشنهادی در نظر گرفته شده که عناوین آن به شرح ذیل است:

1)  حمایت از چاپ مقالات ISI در مجلات برتر حوزه مهندسی دریا

2)  حمایت از سفر اساتید برجسته خارجی جهت ارائه سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی

3)  حمایت از فرصت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت ویژه اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی

4)  حمایت از چاپ کتب تخصصی در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی

ویسی اظهار داشت: با اجرایی شدن برنامه‌های فوق می‌توان امیدوار بود این ابزار به فعالیت‌های دانشگاهی در راستای اهداف ستاد جهت بخشد و اساتید و اعضای هیأت علمی تحقیقات و فعالیت‌های خود را بر حوزه‌های تخصصی متمرکز کنند.