از سوی وزارت علوم دانشگاه فردوسی مشهد برای ارتقا به یکی از ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، وزارت علوم پس از ارزیابی برنامه عملیاتی ارائه شده از سوی دانشگاههای کشور، دانشگاه فردوسی مشهد و ۴ دانشگاه دیگر را برای ارتقا در ردیف ۲۰۰ دانشگاه مطرح جهان انتخاب کرد.

بر همین اساس مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم طی نامه ای به رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، این انتخاب را اعلام و موفقیت دانشگاه فردوسی مشهد را تبریک گفت.

کارگروهی با حضور محمد فرهادی وزیر علوم و جمعی از کارشناسان حوزه آموزش عالی تشکیل شد و پس از بررسی ۵ دانشگاه برتر کشور برای ورود به این طرح انتخاب شدند.

بر اساس این طرح وزارت علوم، دانشگاه های منتخب طبق برنامه عملیاتی خود باید طی ۱۰ سال در ردیف یکی از ۲۰۰ دانشگاههای برتر دنیا قرار گیرند.