دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی گفت: برای انسان‌های سالم نیز ضروری است با مراجعه به متخصص از کیفیت کارکردهای شناختی خود مطمئن شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نشست هم اندیشی برای تقویت همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشکده علوم شناختی در قالب کلینیک مغز و شناخت با حضور جواد حاج میر اسماعیل رییس این دانشگاه ، کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی، علیرضا مرادی رئیس پژوهشکده علوم شناختی و معاونان ، مشاوران و مدیران آنها برگزار شد.

در این نشست که در مرکز کلینیک مغز و شناخت برگزار شد  بر تقویت همکاری هایی که براساس تفاهم نامه امضا شده میان پژوهشکده علوم شناختی و دانشگاه علوم پزشکی ایران به امضا رسیده است، تاکید شد.

کمال خرازی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی در این نشست هدف از تاسیس کلینیک مغز و شناخت را ارائه خدمات توانبخشی شناختی به مردم اعلام کرد و گفت: این کلینیک به عنوان یک الگو راه اندازی شده است تا در آینده نمونه های آن در همه نقاط کشور راه اندازی شود.

 وی ادامه داد: کلینیک مغز و شناخت با فعالیت های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات بالینی به بیماران و افراد سالم تلاش می کند، چنین الگویی را تجربه و پروتکل های مختلف مداخلات شناختی را طراحی و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات فیزیکی انسان ها اختلالات شناختی در پی دارد، بر ضرورت "چک آپ" شناختی تاکید کرد.

وی همچنین بیان کرد: انسان های سالم نیز ضروری است با مراجعه به متخصص از کیفیت کارکردهای شناختی خود مطمئن شوند.

خزاری ابراز کرد: در امریکا 83 درصد مردم  با مراجعه سالانه به مراکز توانبخشی شناختی، مشکلات احتمالی خود را کنترل می کنند تا قبل از پیچیده شدن آن به معالجه بپردازند.

در ادامه این نشست جواد میر اسماعیل رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با اشاره به امکانات خوبی که در کلینیک مغز و شناخت فراهم شده است، آمادگی این دانشگاه را برای تقویت همکاری های مشترک با کلینیک مغز و شناخت و پژوهشکده علوم شناختی اعلام کرد.

همچنین  پیمان حسنی ابهریان مدیر کلینیک مغز و شناخت گزارشی از خدمات و اقدامات توانبخشی شناختی کلینیک برای گروه های سنی مختلف ارائه کرد.

عضو هیات علمی و مدیر گروه توانبخشی شناختی پژوهشکده علوم شناختی با اشاره به اینکه هیچ فردی در هیچ گروه سنی بی نیاز از سنجش و توانبخشی شناختی نیست، آمادگی این مرکز را برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه های آموزشی، پژوهشی، بالینی و ارائه خدمات شناختی به بیمارانی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران معرفی می شوند اعلام کرد.