محققان علوم پزشکی به این نتیجه رسیده اند که موفقیت شناخته شده ترین روش جراحی لاغری در گروی تنوع میکروبها در سیستم گوارشی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از ساینس الرت، جراحی بایپس معده ای به عنوان مؤثرترین روش برای کمک به بیماران چاقی است که تلاش می کنند از وزن خود بکاهند. اکنون محققان متوجه شده اند که تنوع میکروبها به مراتب مؤثرتر از کمتر غذاخوردن در این روند است.

تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد با انجام عمل جراحی بایپس معده، اکوسیستم میکروبها در سیستم گوارشی دگرگون شده به طوریکه تنوع آنها به میزان چشمگیری افزایش می یابد. شاید در ظاهر اینگونه به نظر برسد که چنین تنوعی برای سلامت فردی که این جراحی را انجام می دهد مناسب نباشد اما تحقیقات اخیر نتایج جالب توجهی به همراه داشته است.

گروهی از محققان دانشگاه دولتی آریزونا مطالعه ای را بر روی گروهی با جمعیت زیاد از افراد مختلف انجام داده و به این نتیجه رسیده اند افزایش تنوع میکروبها در سیستم گوارشی ارتباط معکوسی با روند چاقی دارد یعنی هرچه این تنوع بیشتر باشد، فرد پس از انجام این جراحی خاص در مسیر کاهش وزن قرار می گیرد.

البته این محققان چند سال پیش هم این مطالعه را انجام داده بودند اما به دلیل کوچک بودن جمعیت مورد آزمایش، تردیدهای زیادی درباره ادعایشان مطرح شده بود. اکنون اما مشخص شده که متنوع بودن جمعیت میکروبها در سیستم گوارشی تا چه حد به روند لاغر شدن در این دسته از افراد مؤثر است.