اخترشناسان اروپایی از کشف سیاره غول پیکری خبر داده‌اند که بی شباهت به زمین نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بر اساس گزارشی که به تازگی در arXiv.org منتشر شده سیاره فراخورشید جدیدی که توسط اخترشناسان اروپایی رصد شده چندین بار از زمین بزرگتر بوده اما به جهت شباهتهای ساختاری که با ما دارد در زمره «ابرزمینها» قرار می گیرد. این سیاره به دور ستاره ای موسوم به GJ ۶۲۵ می گردد.

به طور کلی ابرزمینها سیاراتی هستند که بزرگتر از زمین بوده اما ابعادی فراتر از نپتون ندارد.

نکته جالب اینجاست که ستاره مادر این سیاره تنها ۲۱ سال نوری از ما فاصله دارد. این ستاره در زمره ستارگان کوتوله از نوع M-dwarfs قرار می گیرد و توده آن حدود یک سوم خورشید است. به باور اخترشناسان این نوع ستارگان ظرفیت بسیار خوبی برای بررسی دنیاهای شبیه زمین دارند.

کشف این سیاره جدید به حدود ۴ سال پیش بازمی گردد و حالا اخترشناسان جزئیات این رصد را به دنیا ارایه کرده اند. اخترشناسانی از اروپا به سرپرستی انستیتو فیزیک اختر جزایر قناری اسپانیا این سیاره را کشف کرده اند.

به گفته آنها، این سیاره در لبه داخلی محدوده قابل سکونت ستاره GJ ۶۲۵ واقع شده است.

ویژگی دیگر این سیاره که عنوان GJ ۶۲۵ b برای آن انتخاب شده مربوط به جرم توده کم آن می شود. اخترشناسان جرم توده این سیاره را ۲.۸ برابر زمین عنوان کرده اند که با توجه به بزرگتر بودن ابعاد آن، می توان گفت این سیاره در زمره سیارات فراخورشیدی سبک قرار می گیرد.