مفهوم B2B  عبارت است از اختصار اصطلاح Business-to-Business در دنیای تجارت الکترونیکی.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،
B2B بازرگانی الکترونیکی بین کمپانی ها (شرکت ها) است که معمولا" بین خریدار و تامین کننده را شامل می شود. (نه فروشنده و مصرف کننده).

مفهوم B2C عبارت است از اختصار اصطلاح Business-to-Customer که برقراری رابطه تجاری بین کسبه، بنگاه های تجاری، شرکت ها و ... به صورت الکترونیکی را شامل می شود.

مفهوم B2G عبارت است ار اختصار اصطلاح Business-to-Government که شامل شکلی از تجارت الکترونیکی بین بنگاه های تجاری، شرکت ها و به طور کلی تجار با دولت را شامل می شود.

مفهوم C2B عبارت است اختصار اصطلاح Customer-to-Business به معنی برقراری رابطه تجاری از طرف مشتری یا مصرف کننده با تجار، کسبه و شرکت ها می باشد.