محقق ایرانی دانشگاه ام آی تی کلاس جدیدی در زیست شناسی سنتزی ارایه کرده و با مهندسی سلولها، آنها را به ابزاری کاربردی برای ثبت و ضبط خاطرات گذشته تبدیل می کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،  وبسایت دانشگاه ام آی تی در گزارش ویژه خود نوشت: فهیم فرزادفرد دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه ام آی تی سالهاست که در این دانشگاه حضور دارد. او که کارشناسی ارشد خود را در رشته زیست فناوری از دانشگاه تهران گرفته اکنون در گروه زیست شناسی سنتزی آزمایشگاه تحقیقات الکترونیک دانشگاه ام آی تی پروژه بزرگی را دنبال می کند.

این محقق جوان، مدتی است بر روی ایده مهندسی سیستمهای ذخیره سازی خاطرات آن هم با استفاده از دی ان ای سلول کار می کند.

سلولهای زنده همواره در حال احساس کردن محیط اطرافشان هستند. آنها مشغول نمونه برداری از مولکولها و ارزیابی نوعی واکنش بر اساس ساختار ژنتیکی و سرنخهای دریافتی از محیط اطراف هستند. به طور مثال وقتی سلولهای لوزالمعده تمرکز بالایی از گلوکوز را احساس کنند، زنجیره ای از واکنشهای تنظیمی را آغاز می کنند که در نهایت به تولید و انتشار انسولین منجر می شود.

در زیست شناسی سنتزی، این امکان شکل گرفته که ژنها را به نوعی طراحی و مهندسی کرد که به مولکولهای سیگنال دهنده واکنش نشان دهند و این همان مبنای تحقیقات فرزادفرد است.

در تحقیقاتی که پیشتر انجام شده دانشمندان نشان داده اند که می توان خاطرات گذشته را در دی ان ای کدگذاری کرد اما این نوع کدگذاری دیجیتالی است یعنی تنها زمانی ثبت می شوند که رویداد خاصی اتفاق افتد. اما در پلت فورم مورد نظر این محقق ایرانی دیگر خبری از این محدودیت نیست زیرا کدگذاری خاطرات به صورت آنالوگ بوده و حتی می توان آنها را در حین روی دادن نیز ثبت و ضبط کرد.

وی می گوید: ما در حال ارایه کارکرد جدیدی در سلولها هستیم و بدین ترتیب برای آنها قابلیتهای نوینی تعریف می کنیم. در واقع تلاش می کنیم ابزارهای سلولی جدیدی ارایه کنیم.