پرتره های فیوم، نقاشی هایی به جای مانده از تمدن مصر، تحت استیلای روم در حدود 200میلادی است. این نقاشی ها نمایانگر چهره فرد متوفی است که حالتی واقعگرا دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، این نقاشی ها به جا مانده از قرن سوم پس از میلاد هستند , که در منطقه فیوم واقع در مصردر 60 کیلومتری جنوب غربی قاهره و در نزدیکی آرسینو و فیلادلفیا پیدا شده اند.این نقاشی ها از زیبا ترین آثار هنری دوران باستانند. سبک نقاشی آنها و مشخصه های زیبایی شناسی آن ها به نوعی نمایانگر تلاقی دوفرهنگ مصر باستان و رم است.این نقاشی ها با تکنیک “محرق نگاری”‌ , با موم داغ بر روی تخته های چوب یا بوم کشیده می شده و بر روی مومیایی گذاشته می شده است.

این تکنیک را هنر نقاشی انکاستیک یا نقاشی موم مذاب نیز می نامند.بیشتر این نقاشی ها مربوط به مردگان جوان و گاه کودکان اند .بنا بر عقیده آقای ”‌ واکر”‌ اسکن بر روی تمامی مومیایی ها مطابقت سن و جنسیت نقاشی مربوط به هر مومیایی را تصدیق می کند.”‌ واکر”‌ هم چنین می نویسد که پایین بودن سن مرگ در آن موقعیت زمانی , می توانسته منجر یه کاهش حس امید و آرزو در زندگی در آن دوره شده باشد.

همچنین بر آنند که این پرتره ها در اصل نقاشی هایی بودند که روی دیوار ها یا حصار های چوبی نقاشی می شده اند و این نقاشی ها یا تکه هایی از همان ها هستند و یا نسخه دومی از آنها این پرتره های خیره و جوان ,قرن ها نادیده و تنها به سر بردند تا در قرن شانزدهم ”‌ پترو دل آ وال ”‌ , یکی از نجیب زادگان جوان رومی و جهانگردی باتجربه , برای اولین بار موفق به دیدن زیبایی مجذوب کننده آنها شد.او در راه سفر برای دیدن گورستان تاریخی”‌ ساخار”‌ موفق به خرید دو مومیایی از یکی از روستاییان آن منطقه شد… که هر دوی این آثار هم اکنون در گنجینه باستان شناسی موزه”‌ درسدن ”‌ نگهداری می شوند.

در قرن نوزدهم و در سال 1889 ”‌ تئودور ریتر ون گراف” ‌از بازرگانان حرفه ای موزه و نیز نمایشگاهی دوره ای در شهر های اروپا از جمله پاریس,لندن, مونیخ و بروکسل برگزار کرد.