تویوتا، شرکتی‌ست که در آن سالیانه، حدود ۷۰۰,۰۰۰ پیشنهاد از طرف کلیهٔ پرسنل ارائه می‌شود، (دقت کنید: «کلیهٔ پرسنل»!)، ۹۹ درصد از این پیشنهادات، به اجرا در می‌آید.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، نظام پیشنهادات (Suggestion System ~ SS)، یکی از اجزاء اصلی و حیاتی سیستم مدیریت تویوتاست.

در نظام پیشنهادات (SS)،پرسنل برای ارائه پیشنهادات مفید، «آموزش» می‌بینند. در SS، پرسنل به ازای هر پیشنهاد مفید و اجرایی که بدهند، متناسب با منافع حاصله، منفعت می‌برند.

در SS، مدیران، «عاشقِ» گرفتن پیشنهادات هستند. یشنهاداتی که بعضاً، حتی طرز مدیریت آنها را زیر سوال می‌برد، اما نهایتا منجر به "مدیرنمونه" شدن ایشان می‌گردد!

در Ss، تمام پرسنل، از پائین تا بالا،در همهٔ زمینه‌ها (از تولید و مهندسی گرفته، تا مواد شوینده و حتی نظافت مستراح!) پیشنهاد می‌دهند. خصوصاً که اغلب پیشنهادات ، از پائین دستهاست.
زیرا:

سیستم مدیریت تویوتا
باور دارد که ۹۷ درصد از مشکلات و نواقص و درزها و نَشتی‌ها، تنها توسط پرسنلی قابلشناسائی‌ست که در کفِ سیستم، مشغول به کارند؛و لذا تا ریزترین إشکالات را در امور، متوجه می‌شوند.

سیستم مدیریت تویوتا می‌گوید: فهم مدیران از مشکلات و معایب، در حالت خوشبینانه ، فقط ۳ درصد است! این است که به مشارکت «تمام پرسنل»، اعتقاد و التزام عملی دارند. این اعتقاد و التزام، برآمده از یک قاعده ساده ریاضی است ...

و اما قاعدهٔ ریاضی حاکم بر تویوتا،از زبان خودشان:

عقل «من»، کوچکتر-مساویِ عقل «ما».

(به همین سادگی!)

⚠️ بدیهی‌ست که بدون «روحِ» تویوتایی، نمی‌توان با «ابزارِ» تویوتایی به جایی رسید.

اینکه چرا آنها تویوتا هستند و ما نیستیم،
با همان قاعدهٔ ریاضی که تویوتائی‌ها به آن اعتقاد و "تعهد" دارند ، بسادگی قابل توجیه است.

و اما در پایان،
بد نیست که محاسبهٔ کوچکی انجام دهیم:

۷۰۰هزار پیشنهاد در «سال»،
مساوی است با سالی که در هر «ساعت» از شبانه‌روز آن ، ۸۰ پیشنهاد تولید و تقدیم شود.
فقط تصور کنید اگر تویوتا فاقد یک چنین «سیستم مدیریت» می‌بود،
مدیر تویوتا،
چقدر باید فکر می‌کرد و چقدر باید توان جسمانی می‌داشت و چقدر باید إشراف کامل و همه‌جانبه به تمامی امور در تمامی سطوح سیستم می‌داشت ، که بتواند در هر «شبانه‌روز» ،
بیش از ۱۹۰۰ ایدهٔ «بهبود» ارائه کند.

آن هم به طوری که ۹۹ درصد آن ایده‌ها، عملی باشند.