در کتاب فناوری های کاهش انتشار آلاینده های هوا در بخش انرژی نویسندگان سعی کرده اند تا آنچه که در حیطه فناوری های نوین در بخش انرژی جهت کاهش آلودگی هوا و پیامدهای آن وجود دارد را گرد آورند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، فعالیت های طبیعی کره زمین در طول میلیاردها سال، اتمسفر و دیگر شرایط فیزیکی و شیمیایی این سیاره را دچار دگرگونی های شگرفی کرده و محیطی را فراهم آورده است تا موجودات زنده بتوانند در آن فعالیت و رشد کنند و به زیست زایی بپردازند. انسان بعنوان یکی از این گونه های زیستی و اشرف مخلوقات خداوند، تنها موجودی است که خواسته و ناخواسته قادر به تغییر شرایط محیط اطراف خود است که این توانایی گاه سبب بروز اختلالاتی در شرایط محیطی و از همه مهمتر تجمع آلودگی هوا در سیاره شده است.

توسعه صنایع بی کیفیت در قرن اخیر و استفاده آنها از سوخت های فسیلی با تولید گازهای آلاینده و ذرات معلق در هوا و از بین بردن پوشش های گیاهی و جنگلی، ساختار اتمسفری قابل تنفس سیاره را تغییر داده است و آن را به یکی از عوامل نابودی اقتصاد و حیات موجودات زنده و انسان در روی کره زمین تبدیل کرده است؛ بطوریکه آمارهای منتشرشده از طرف سازمان بهداشت جهانی، نشان دهنده مرگ بیش از  3میلیون انسان در سال بر اثر تنفس آلاینده های هوا و بروز انواع بیماری های صعب العلاج و سرطان به همراه خسارت ها و زیان های فراوان مالی و اقتصادی است.

در سال های اخیر دانشمندان زیادی در علوم مختلف با ارائه راهکارهای متعدد مقطعی و موضعی در پی حل این معضل بزرگ ملی و بین المللی برآمده اند و موفقیت های زیادی کسب کرده اند. پایش و اندازه گیری آلاینده ها جهت اعلام وضعیت های هشدار و بحرانی به افراد حساس، توسعه پوشش گیاهی و جنگلی، کاشت درختان مقاوم، تمرکززدایی از صنایع و شهرهای بزرگ، استفاده از انرژی های پاک تر مانند گاز طبیعی، بهینه سازی مصرف سوخت، فناوری های کاهش انتشار آلاینده های هوا در بخش انرژی، استفاده از تجهیزات و مصنوعات باکیفیت، تولید ساختمان های عایق با مصالح خاص و توسعه استفاده از انرژی های نو، بخشی از تلاش های انسان برای رفع این معضل جهانی است.

تجربیات متعدد کشورهای مختلف، برگزاری نشست های مختلف سران کشورهای جهان، توافقنامه های متعدد بین المللی در سازمان ملل مانند پیمان کیوتو جهت کاهش آلاینده های هوا و گازهای گلخانه ای و کنفرانس های علمی نشان میدهند که دانشمندان جهان حداقل در دو مورد برای رفع این معضل جهانی اجماع دارند؛ مورد اول اینکه تمرکز فعالیت های علمی و اقتصادی باید در حول محور استفاده از انرژی باشد تا اثر آن در مدت زمان کوتاهی مشاهده شود؛ مورد دوم کنار گذاشتن تجهیزات و ادوات قدیمی و سیستم های حمل و نقل با مصرف بالای سوخت و به جای آن، استفاده از فناوری های نوین و کاربردی در همه زمینه ها، مخصوصاً بخش انرژی است.

در این کتاب که در 5 فصل و 176 صفحه گردآوری شده، نویسندگان با استفاده از تجربیات چندین ساله خود در حیطه انرژی و  محیط زیست در داخل و خارج از کشور، سعی کرده اند تا آنچه که در حیطه فناوری های نوین در بخش انرژی جهت کاهش آلودگی هوا و پیامدهای آن وجود دارد را گرد آورند و در اختیار محققان، مدیران و علاقه مندان این حوزه قراردهند. امید است صاحب نظران این حیطه پس از مطالعه کتاب، ما را از کاستی ها و نقایص آن مطلع نمایند تا در فعالیت های آتی این حوزه مدنظر قرار دهیم.


معرفی کتاب فناوری های کاهش انتشار آلاینده های هوا در بخش انرژی
Air pollutant Reduction Technologies ; Energy Sector

تألیف: دکتر یونس نوراللهی، دکتر حسین یوسفی، دکتر امیرحسین میرآبادی
ناشر: نشر تالاب