در فاصله‌ی سال‌های 1318- 1315 خورشیدی، هیات باستان‌شناسی موزه مترو پلیتن آمریکا در شهر نیشابور، حفریاتی انجام دادند و آثاری از دوران تمدن اسلامی به‌دست آودند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،در فاصله‌ی سال‌های 1318- 1315 خورشیدی، هیات باستان‌شناسی موزه مترو پلیتن آمریکا در شهر نیشابور، حفریاتی انجام دادند و آثاری از دوران تمدن اسلامی به‌دست آودند. بیشتر این سفالینه‌ها شامل سفال‌های لعابدار عاجی رنگ مزین به خطوط کوفی و همچنین ظروف زرین فام و رنگارنگ با نقوش کنده، لعاب پاشیده و با نقوش قالب زده و همچنین ظروف یکرنگ بوده‌اند و معروف‌تر از همه، نوعی سفالینه دارای نوشته قهوه‌ای کوفی تزیینی است که چگونگی و نحوه نگارش خطوط کوفی بر روی ظروف سفالین، ذهن بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کرده است.

در اوایل اسفندماه 1343 سیف الله کامبخش فرد، در نیشابور حفریاتی در مورد مطالعه کوره‌های سفال‌پزی انجام داد. این کاوش‌ها در دو محل شهر کهنه نیشابور یکی در شمال قریه «خرمک» و دیگری در اراضی «لک لک آشیان»، چهار کوره سفال‌پزی عصر سلجوقی، حفاری و ساختمان‌های آن‌ها مشخص شده است.

چارلز. ک. ویلکسون، موزه‌دار موزه مترو پلیتن، در طی حفاری‌هایی که در منطقه‌ی نیشابور داشته است، در کتاب خود ظروف به دست آمده از تپه‌های باستانی نیشابور را این‌گونه تقسیم کرده است: ظروف نخودی رنگ، ظروف رنگ پاشیده، ظروف سیاه رنگ بر زمینه سفید، ظروف رنگارنگ بر زمینه سفید، ظروف با پوشش دوغ‌آبی‌های زمینه رنگی، ظروف سفید مات، ظروف زرد رنگ مات، ظروف سیاه رنگ با لکه‌های زرد، ظروف تک‌رنگ، ظروف منسوب به کشور چین، ظروف با لعاب قلیایی و قاب‌های آن‌ها و ظروف بدون لعاب.

از مشخصات ظروفی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نقش برای تزیین این ظروف استفاده شده، یعنی نقش درصد مهمی از ظروف را چه به‌صورت مستقل و چه در کنار نوشته‌ها پوشانده است.

ظرافت از مشخصات ویژه این ظروف است که شامل نقطه‌ها، حرکت‌ها از قبیل خطوط صاف، مورب، تابدار، خمیده و یا به‌صورت لکه‌هایی در ظرف پراکنده شده‌اند، می‌باشد و به‌طورکلی تشکیل‌دهنده‌ی مجموعه‌ای مشتق از اشکال و طرح‌هایی ملموس که به سادگی در اطراف ما دیده می‌شوند، می‌باشند.

در تعداد بسیار زیادی از ظروف بررسی شده به نقوش هندسی و مجرد اکتفا شده که اگر بیان‌کننده‌ی منظور خاص (نشانه و یا هنر) نباشند در مجموعه‌ی نقوش هندسی و انتزاعی طبقه‌بندی می‌شوند.

از مهم‌ترین تکنیک‌های تزیین ظروف در نیشابور: سفال با پوشش گلی، سفالینه با تزیین زرین فام، سفالینه با لعاب پاشیده، سفالینه با نقش کنده، سفالینه با لعاب یکرنگ و سفالینه با نقوش رنگارنگ