اپتوژنتیک روشی است که سلولهای عصبی خاصی در مغز توسط یک باریکه از نور تحریک می‌شود. در این روش ابتدا بافت مورد نظر از طریق مهندسی ژنتیک با کمک نوعی پروتئین حساس به نور (مثل ژنهای اپسینی-میکروبی) دستکاری می‎شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، توجه جدی به این روش از سال 2005 شروع شد. محققان تلاشهای هدفمندی را با اپتوژنتیک برای درمان بسیاری از ناهنجاری های مغزی نظیر پارکینسون، آلزایمر، صرع و حتی درمان ناشنوایی و نابینایی آغاز کرده اند.

 اپتوژنتیک باید دستور انجام دادن یا ندادن یک فعالیت خاص را به سلول برساند، لذا به دقتی از مرتبه میلی ثانیه نیاز است. همچنین اندازه طول موج، شدت و مدت تابش نور عامل مهمی است، و باید قابل اعمال در مغز پستاندارانی که آزادانه حرکت می‌کنند نیز باشد.

برای پژوهشهای اپتوژنتیک نیاز است به (1) فیبر های نوری و ابزارهای مهندسی که سلولهای خاص را دقیقاً هدف قرار دهد. (2) سیستم کنترلر و درایور پالسهای نوری (3) چشمه نوری لیزر یا LED در طول موجهای مورد نظر. (4)روشهای بازخوانی سریع اطلاعات مانند ثبت الکتریکی، ارگانهای فلورسنت یا شاخصهای ژنتیکی کدگذاری شده، آنالیز کمیتی رفتارها و ...

شرکت یاقوت خِرَد با همکاری شرکت پرتو دانش اقدام به طراحی و ساخت سیستم تحریک اپتوژنتیک نموده اند، که بزودی رونمایی خواهد شد.