تحقیق جدید موسسه ارنست اند یانگ نشان می‌دهد که سهم اقتصادی، اجتماعی صنایع خلاق و فرهنگی در اقتصاد جهانی چه میزان است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری،
صنایع خلاق چه سهمی در اقتصاد جهانی دارند؟ یک تحقیق جدید نشان می دهد که سهم اقتصادی، اجتماعی صنایع خلاق و فرهنگی در اقتصاد جهانی چه میزان است.

این تحقیق توسط موسسه ارنست اند یانگ انجام شده و به طور مشترک از سوی یونسکو و سیساک کنفدراسیون بین المللی نویسندگان منتشر شده است. این تحقیق ۱۱ بخش مختلف فرهنگی و خلاق در اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، آفریقا خاورمیانه و اقیانوسیه جنوبی را مورد بررسی قرار داده است.

همه ۱۱ بخش فرهنگی در مجموع ۲۲۵۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده اند که این رقم معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. بیشترین بخش از این درآمدها مربوط به تلویزیون با ۴۷۷ میلیارد دلار، روزنامه و نشریات با ۳۵۴ میلیارد دلار و هنرهای تجسمی با ۳۹۱ میلیارد دلار بوده است.
درآمد حاصل از صنایع خلاق فراتر از سرویس های مخابراتی بوده که در سراسر جهان به ۱۵۷۰ میلیارد دلار رسیده است و حتی از تولید ناخالص داخلی ۱۹۰۰ میلیارد دلاری هند نیز بیشتر شده است.

صنایع خلاق ۲۹.۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده اند که یک درصد جمعیت فعال جهان را شامل می رود. ۳ بخشی که بیشترین فرصت شغلی را ایجاد کرده اند عبارتند از هنرهای تجسمی ۶.۷۳ میلیون ، کتاب ۳.۶۷ میلیون، و موسیقی ۳.۹۸ میلیون.

صنایع خلاق همین طور تعداد نیروی کار بیشتری را نسبت به صنایع خودروسازی در آمریکا اروپا و ژاپن به کار گرفته اند.

محققان دریافتند که صنایع خلاق برای همه افراد در هر سطحی باز هستند، و یک سهم مهمی را در اشتغال جوانان و مشاغل در اختیار دارد.

در اروپا بخش های فرهنگی افراد بین ۱۵ تا ۲۹ سال را بیشتر از سایر بخشها استخدام کرده اند. این بخشها شاهد مشارکت بیشتر زنان در مقایسه با صنایع سنتی بوده است. آمارهای گردآوری شده توسط دولت بریتانیا نشان می دهد که زنان بیش از ۵۰ درصد افراد شاغل در بخش موسیقی را در سال ۲۰۱۴ تشکیل می دهند.

کسب و کارهای کوچک و افراد کلیدی و مهم هستند و تاثیر زیادی در رشد و رونق نوآوری در بین نیروی کار داشته است. در آمریکا هنرمندان ۳.۵ برابر بیشتر احتمال خوداشتغالی نسبت به سایر نیروهای کار دارند.