کارگروه توسعه استاندارد ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی مورد نیاز صنعت هوایی را پیگیری می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کارگروه توسعه استاندارد ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی با هدف سازماندهی و تسهیل گری در مورد آگاه سازی و جلب مشارکت شرکت های خصوصی در حوزه صنعت هوایی و هوانوردی تاسیس شده است.

از جمله اهدافی که برای فعالیت این کارگروه در نظر گرفته شده است، تبیین نیازها و توانمندی‌ها و تعامل و مشارکت بین بازیگران (کارفرما و پیمانکار) این صنعت است.

همچنین کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و راهبری آنها برای اخذ استانداردهای ملی و بین‌المللی از دیگر وظایفی است که این کارگروه در فعالیت های خود پیگیری خواهد کرد.