به منظور ترویج علم و در راستای تقویت ارتباط میان صاحب‌نظران و متخصصین جهت تبادل اندیشه‌ها، ارائه یافته ها و نظریه های جدید برگزاری همایش های علمی حوزه زیست فناوری مورد حمایت قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در آیین نامه "حمایت از برگزاری همایش های زیست فناوری ایران" اعلام کرده است؛ اشاعه جدیدترین دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری امری ضروری است. لذا ستاد توسعه زیست‌فناوری در نظر دارد به منظور ارتقای سطح کیفی و اثربخشی همایش‌های علمی مرتبط با زیست‌فناوری از برگزاری همایش‌ها بر اساس این آیین نامه حمایت کند.

هر گونه گردهمایی علمی، پژوهشی و فناوری مرتبط با زیست‌فناوری که توسط صاحبنظران این حوزه و به منظور تبادل دانش و اطلاعات و ارائه دستاوردهای مرتبط توسط پژوهشگران و صاحبان صنایع برگزار می شود به عنوان همایش زیست فناوری شناخته می شود.

همایش‌های ادواری (سالیانه، دوسالانه و ...)، همایش‌های دارای کارگاه های آموزشی که در آن دستاوردهای نوین پژوهشی عرضه و آموزش داده می‌شود و همایش‌هایی که با همکاری بخش صنعت و در راستای حل بخشی از مشکلات کشور باشد در اولویت حمایت قرار می گیرند.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://biodc.isti.ir کنند.