مرحله اول کارآزمایی درمان ناباروری مردان با استفاده از سلول‌های بنیادی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به گفته،منصوره موحدین عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان ژن و سلول ایده آل که در حال بررسی طرح درمان ناباروری مردان با استفاده از سلول‌های بنیادی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی است، گفت: در حدود نیمی از بیماران نابارور علت در مردان است.

درصدی از این ناباروری مربوط به این می‌شود که اسپرم در بیضه تولید نمی‌شود که علت می تواند ژنتیکی و یا محیطی باشد.

وی بیان کرد: تحقیقات اولیه در این زمینه به سال1990 می‌رسد که به دنبال این بودند تا از سلول‌های بنیادی استفاده کنند و سلول موردنیاز از بیضه و در محیط آزمایشگاه تکثیر پیدا کند تا پس از پیوند به فرد نابارور، بارور شود.

این محقق توضیح داد: پسران قبل از بلوغ که دچار انواعی از کانسر ها می‌شوند و در این میان لوکمی یا سرطان خون در شایع است به علت شبمی درمانی و رادیوتراپی حدود 85 درصد این افراد در بزرگ‌سالی نابارور می‌شوند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره نحوه چگونگی این ایده گفت: بهترین مورد استفاده این است که قبل از شروع درمان کانسر این بافت گرفته، ذخیره شود و بعد از بلوغ و ازدواج زمانی که فرد خواست بچه‌دار شود از بافت فریز شده سلول بنیادی جدا شده و به بیضه پیوند زده شود.

در همین راستا در طرحی که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی این طرح عملی خواهد شد. به گفته موحدین این گروه تحقیقاتی بیش از 10 سال است مطالعات حیوانات آزمایشگاهی در این زمینه را انجام داده‌اند.

این محقق گفت: تاکنون روی موش کار کردیم و مدلی ایجاد کردیم شبیه شیمی‌درمانی که سلول‌های اسپرم را حذف کردیم و پس از پیوند سلولهای بنیادی اسپرماتوگونیا دوباره اسپرم زایی شروع شده، مطالعات محیط کشت هم انجام شده است. پس در مرحله انجام این آزمایش بر روی بیماران هستیم.

وی شرایط ورود بیماران به این طرح آزمایشی را تطبیق شرایط با الگوهای مورد نیاز عنوان کرد و افزود: داوطلبین اگر شرایط مورد نیاز را داشتند وارد فاز اول کارآزمایی بالینی می‌شوند.

موحدین توضیح داد: در این مرحله داوطلبین دو جراحی سرپایی دارند، یکی نمونه‌برداری از بیضه، جداسازی سلول بنیادی و تکثیر، مرحله بعدی سلول‌های جدا شده پیوند زده می‌شود به بیضه و بعد 6 تا 9 ماه صبر می‌کنیم تا با نمونه‌برداری ببینیم تولید اسپرم شروع شده یا نه؟

به گفته وی در مرحله اول کارآزمایی بالینی این طرح به تعداد محدودی داوطلب نیاز است و اگر این آزمایش‌ها موفقیت آمیز باشد در مرحله دوم آزمایش بر روی سه برابر تعداد کنونی صورت می‌گیرد.

این محقق تاکید کرد: این آزمایش هنوز در مرحله پژوهش و تحقیق است، افراد هزینه ای نیاز نیست بپردازند، بیمه مسئولیت مدنی هم خواهند داشت، بیماران بیمه هستند و اگر به خاطر طرح به آنها آسیبی برسد بیمه جبران خواهد کرد. اما افراد بسیاری هستند که چشم امید به عملی شدن این طرح بسته اند و دنیای افراد بسیاری را متحول خواهد کرد.