کارآفرینی یعنی علم ساختن کسب و کار ولی کسب و کارها انواع مختلفی دارند پس با یک روش نمی‌شود همه را ایجاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، کسب و کارهای امروزی را به دو دسته اصلی تقسیم می کنیم:

1- کسب و کارهای کوچک و متوسط
2- کسب و کارهای فناور محور

 در کسب و کارهای کوچک اغلب

کارآفرین یک نفر است. بازار محلی است. انگیز کارآفرین استقلال شخصی و درآمد است. با سرمایه خانوادگی میشه راهش انداخت. زود بازده است.

ولیدر کسب و کارهای فناور محور اغلب،

تیم کارآفرینی وجود دارد. بازار حداقل ملی است. انگیزه کارآفرینان بهتر کردن دنیا است. نیازمند جذب سرمایه گذار است. طول می کشد تا به نتیجه برسند.

بدیهی است که این تفاوتها باعث میشه که نیاز به ابزارها، روش ها و اموزش های متفاوتی نیاز باشد.

در کسب و کارهای فناور محور باتوجه به اینکه حجم سرمایه گذاری خیلی زیادتره، زمان بیشتری طول می کشد و در نهایت ثروت زیادی هم تولید  می شود، منطقی است که قبل از شروع،
 تیم کارآفرینی به تحقیقات کاملی بپردازد.

و این همان مرحله ای است که به عنوان استارتاپ می شناسیم!