طبق اعلام مرکز ملی فضایی ایران، بیش از 80 درصد فناوری های طراحی، ساخت، پرتاب و دریافت اطلاعات ماهواره ها در کشور و در شرکت های دانش بنیان وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، بر اساس اعلام مرکز ملی فضایی ایران، معاونت علمی از طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره ها توسط شرکت های دانش بنیان خصوصی حمایت می کند و در حال حاضر پرتاب می تواند توسط پرتاب کننده های داخلی و خارجی انجام شود که بخش خصوصی می تواند با نظارت مرکز ملی فضایی ایران این کار را انجام دهد.

مرکز ملی فضایی ایران در گزارشی به مناسبت هفته جهانی فضا اعلام کرده است که فعالیت های این مرکز به سیاستگذاری، هماهنگی برنامه ریزی ها و نظارت بر کل نهادها، سازمان ها و دستگاه های فعال در این زمینه متمرکز است. همچنین در حوزه به کارگیری فناوری های فضایی برای توسعه اقتصادی کشور توسط شرکت های دانش بنیان نیز ورود کرده است.

در این گزارش آمده است که بیش از 70 درصد کشورهای جهان بر ای توسعه اقتصادی کشور خود در حوزه های مدیریت منابع آب، کشف معادن و میزان ذخایر آن، مدیریت کشاورزی کشور برای کشت بهینه و مدیریت مصرف آب، نظارت بر خطوط انتقال نیرو، نفت و گاز، مدیریت بحران سیل، آتش سوزی جنگل ها و غیره، ترافیک و کاهش تلفات جاده ای و غیره از فناوری های ماهواره ای استفاده می کنند.

بر همین اساس مرکز ملی فضایی ایران نیز به دنبال توسعه طراحی و ساخت ماهواره های کوچک در شرکت های دانش بنیان خصوصی است زیرا با توجه به روند فناوری ها در دنیا در حال حاضر ماهواره های کوچک 15 تا 120 کیلوگرمی که در مدارهای 500 تا 700 کیلومتر و به صورت شبکه قرار می گیرند همان نقش ماهواره های سنگین در مدار 36 هزار کیلومتر را انجام می دهند.

در این گزارش تاکید شده است که مرکز ملی فضایی ایران ترویج فناوری های فضایی در بین دبیرستان ها و دانشگاه ها را از دیگر اولویت های خود قرار داده است که این کار را با برگزاری نمایشگاه ها، طراحی مفهومی ماهواره ها، بازی های فضایی، مسابقات Can Sat و Cube Sat انجام می دهد.