سامانه شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی با هدف توسعه تجاری‌سازی و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های ستاد در حوزه تجاری سازی، گفت: برنامه‌ریزی ستاد در حوزه تجاری‌سازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی در 3 برنامه و در 7 اقدام صورت گرفته است.

وی افزود: این 7 اقدام شامل «ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی»، «ایجاد و توسعه کارگزاری‌های تخصصی صنعت هوایی»، «تشکیل سامانه شبکه شرکت‌های هوایی و هوانوردی»، «فن‌بازار»، «تشکیل بانک اطلاعاتی تجاری صنعت هوایی ایران»، «کنترل واردات محصولات هوایی مشابه تولید داخل» و «تامین زیر مجموعه‌های شبکه هایپرمارکت هوایی و هوانوردی» می‌شود.

به گفته منطقی، «شناسایی چالش‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هوایی»، «رفع موانع پیش‌روی تجاری‌سازی»، «ایجاد راه‌کارهای مناسب برای کاهش مخاطرات و ریسک‌پذیری بیشتر» و «تضمین سرمایه‌گذاری در این بخش» از دیگر راه‌کارهای تحقق تجاری سازی است.

وی همچنین تصریح کرد: تحقق تجاری‌سازی در صنعت هوایی و هوانوردی در کشور پیش نیازهایی دارد که یکی از آنها تضمین سرمایه‌گذاری در این بخش است.