پژوهشگران دانشگاه «جان هاپکینز» دریافته‌اند که مغز انسان برای توجه به چیزهای لذت‌بخش گذشته، سیم کشی شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، این یافته میتواند توضیحی باشد در مورد اینکه چرا کنار گذاشتن عادت، سخت است. هنگامی که مردم چیزی را می‌بینند که مرتبط است با لذت و پاداشی در گذشته، مغزشان دوپامین ترشح میکند؛ حتی اگر انتظار پاداش نداشته باشند و حتی اگر درک نکنند که در حال توجه به آن (لذت و پاداش در گذشته) هستند.

نتیجه این پژوهش نشان میدهد که ما آنقدر که فکر میکنیم بر خودمان کنترل نداریم.

پژوهشگران معتقدند ما بر آنچه توجه میکنیم، کنترل کامل نداریم. ما درک نمیکنیم که تجربیات گذشته ما، باعث سوگیری توجه ما به چیزهای خاصی است.

این میتواند دلیلی بر این باشد که چرا برای مردم شکستن چرخه‌های عادت اینقدر سخت است و چرا کسانی که رژیم غذایی گرفته‌اند دائم به غذاهای چاق کننده فکر می کنند.

آنچه ما بدان فکر میکنیم و به آن خیره هستیم، چیزی است که در گذشته برایمان لذت بخش بوده و برایش پاداش گرفته‌ایم.