به عمل پنهان کردن اطلاعات، رمزنگاری گفته می‌شود، که هدف از آن انتقال اطلاعات به‌صورت امن است، یکی از راه‌های ایجاد امنیت در انتقال پیام استفاده از کلیدهای مشترک است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، محققان IT با موفقیت نشان داده‌اند که اصول فیزیک کوانتومی و رمزنگاری  کوانتومی در شبکه‌های نوری قادر به محافظت بهتر از ارتباطات است، به تعبیر دیگر رمزنگاری کوانتومی استفاده مکانیک کوانتومی به خصوص ارتباطات و محاسبات کوانتومی برای اجرای عملیات رمزنگاری و شکستن سیستم‌های رمزگذاری است و استفاده از رمزنگاری کلاسیک (غیر کوانتومی) برای حفاظت در برابر حمله کنندگان کوانتومی نیز به عنوان رمزنگاری کوانتومی در نظر گرفته می‌شود، که به این حالت رمز نگاری پست-کوانتومی می‌گویند.

نحوه کدگذاری
بر طبق مکانیک کوانتومی  و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، اگر قطبش فوتون عمودی یا افقی باشد اندازه‌گیری در پایه‌ی قائم (در هر یک از زوایایِ 0 یا 90 درجه) یک نتیجه‌ی درست ِعمودی یا افقی را می‌دهد ولی اندازه‌گیری در پایه‌ی قطری به‌طور تصادفی یا عمود یا افقی نتیجه می‌دهد. علاوه بر آن پس‌ازاین اندازه‌گیری جهت قطبش هم‌راستا با جهتی می‌شود که در آن اندازه‌گیری انجام‌شده است و تمامِ اطلاعات در مورد قطبشِ اولیه کاملاً از بین می‌رود.

در حقیقت ارسال‌کننده با استفاده از منبع، یکی از چهار حالت قطبش صفر، 45 ،90 ،135 را برای گیرنده ارسال می‌کند. در طرف دیگر از گیرنده برای اندازه‌گیری قطبش استفاده می‌شود. به‌این‌ترتیب کدگذاریِ اطلاعات با استفاده از فوتون‌ها که جهتِ قطبش آن‌ها می‌تواند برای نشان دادن 0 یا 1 (هر فوتون یک بیت اطلاعات) استفاده شود امکان‎پذیر است.
رمزنگاریِ کوانتومی تنها برایِ تولید و توزیعِ کلید استفاده می‌شود  برای انتقالِ اطلاعات به‌کاربرده نمی‌شود. این کلید در مراحلِ بعدی می‌تواند همراه با هر الگوریتمِ رمزگذاری (یا رمزگشایی) برایِ تبدیلِ پیام به رمز یا برعکس استفاده شود.

بر اساس این گزارش، ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی، با رویکرد شکل‌دهی به بازار لیزر، جهت‌دهی به سامانه‌ای از عرضه‌کنندگان و همچنین تأمین و تخصیص منابع و مشروعیت بخشی به فناوری لیزر فوتونیک و ساختارهای میکرونی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول به کار است.