«در مسیرتوسعه زیست بوم کارآفرینی» گزارش بررسی ایجاد زیست بوم کارآفرینی و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در مدار دانشگاه صنعتی شریف، به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در غیاب یک اکوسیستم نوآوری که بستر رشد و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه و دانشی را مهیا می‌سازد، غیرممکن به نظر می‌رسد. ازاین‌رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌ویژه در طول سال‌های اخیر تلاش خود را بر فرهنگ‌سازی و تقویت زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی دانش‌بنیان در کشور متمرکز ساخته است.

دانشگاه‌ها یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری به شمار می‌روند که فعالیت آن‌ها نقش اساسی در عملکرد کلان نظام نوآوری کشور دارد. ازاین‌رو باید با استفاده از همه ابزارهای سیاستی ممکن تلاش کرد تا دانشگاه‌ها بتوانند نقش بایسته خود در نظام نوآوری و فناوری کشور را به خوبی ایفا کنند.

از جمله دانشگاه‌هایی که اخیراً توانسته است گام‌های ارزنده‌ای در این راستا بردارد، دانشگاه صنعتی شریف است. آمارها نشان می‌دهد به مدد راهبردها و اقدامات دانشگاه شریف در حیطه تجاری‌سازی دانش و فناوری، در حال حاضر بیش از 150 شرکت یا کسب‌وکار دانش‌بنیان توسط دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه شکل‌گرفته و تعداد آنها به‌طور پیوسته رو به افزایش است.

ازاین‌رو ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی به‌منظور کمک به اشاعه تجارب دانشگاه صنعتی شریف در زمینه تجاری‌سازی دستاوردهای دانشی و فناورانه دانشجویان و اعضای هیئت علمی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان پایدار و توانمند، اقدام به مستندسازی راهبردها و اقدامات دانشگاه و بررسی آثار و پیامدهای آنها کرده است.

مکتوب «درمسیر توسعه زیست بوم کارآفرینی» با رویکرد تپش اقتصاد دانش‌بنیان در مدار دانشگاه صنعتی شریف از سری مجموعه در مسیر توسعه زیست‌بوم کارآفرینی است که به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.(فایل مکتوب)