مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان معتقد است: دریا می‌تواند گستره‌ای از شغل‌های پرشمار را برایمان فراهم کند و این امر، ازآنجاکه خواست بزرگان نظام کشور و در راستای منافع ملی است، باید تبدیل به دغدغه‌ای شود که در افکار عمومی و اتمسفر جامعه هم چون آب دریا جاری شود تا رنگ حقیقت به خود گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، متن کامل یادداشت پرویز کرمی مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان و دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی بدین شرح است: 

با توجه به تجربه‌های کشور در یک دهه اخیر و روند کند ورود فرهنگ و دستاوردهای دانش‌بنیان به عرصه اقتصادی و وجود شکاف میان صاحبان علم و فناوری و اقتصاد، صاحب‌نظران بر این عقیده استوارتر شده‌اند، که اصلاح فرهنگ اقتصادی و علمی جامعه در تمام حوزه‌های علمی یکی از زیرساخت‌های اساسی و الزامات پایه برای موفقیت کشور در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان و دست‌یابی به اهداف کشور، در حوزه گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

و اما فرهنگ سازی در دریا؛ دریا می‌تواند گستره‌ای از شغل‌های پرشمار را برایمان فراهم کند و این امر، ازآنجاکه خواست بزرگان نظام کشور و در راستای منافع ملی است، باید تبدیل به دغدغه‌ای شود که در افکار عمومی و اتمسفر جامعه هم چون آب دریا جاری شود تا رنگ حقیقت به خود گیرد. فرهنگ‌سازی در این زمینه حرف اول و آخر را میزند و ما در ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به جد و بی‌وقفه در تحقق این هدف می‌کوشیم.

دریا نعمت است، دریا کار است، دریا درآمد است، دریا ارتباط است. دریا علم و فناوری است. دریا فرهنگ است، فرهنگی به عمق خودش همراه بازندگی. غلوی در کار نیست این‌ها بخشی از همه دریا است. در دوره‌ای هستیم که کشورمان علاوه بر نیاز مبرم به ایجاد شغل و درآمد به ایجاد ارتباط و فناوری و البته فرهنگ‌سازی نیازمند است.

دریا ازآنجاکه آب و نفت و گاز و غذا و اقتصاد و فرهنگ را یکجا باهم دارد، اهمیتی انحصاری و یکتا در نقشه استراتژیک یک جهان را به خود اختصاص داده است. دوسوم جهان را آب و در حقیقت جمع دریاها را از آن خودکرده است، بااین‌همه، بخش اندکی از این گستردگی در سایه حضور و توانمندی انسان آرام‌گرفته است. همین بخش اندک نیز، گاه انچنان حیاتی و سرنوشت‌ساز برای ملت‌ها نقش بازی می‌کند که به دنیایی می‌ارزد. کشور ما به مدد تلاش و مرز یابی نیکان ما، از مزیت و اهمیت دریا، بهره‌هایی جسته است و ایران اسلامی عزیزمان را به یکی از استراتژیک ترین سرزمین‌های جهان تبدیل کرده است. واقعیت این است که ما این نعمت عزیزمان را به یکی از استراتژیک ترین سرزمین‌های جهان تبدیل کرده است.

متأسفانه به‌طور تاریخی از دریا گریزان بوده‌ایم و پایه‌های توجه به دریا به‌عنوان یک دارایی خدادادی نیازمند تقویت و توجه ویژه است. دریا یک دارایی ارزنده ملی و ثروت آفرین است. که در این مسیر، تشویق و جهت‌دهی فرزندان برای ورود به فضای خلاقیت و نوآوری، مسبب تغییر در مهارت‌ها، رفتار کارآفرینی، تورهای علمی و فناوری و توانمند شدن جامعه است. 

به‌منظور رسیدن به اهداف مذکور، جشنواره دریا مسیر پیشرفت در آغاز باهدف فرهنگ‌سازی و تعمیق و گسترش فرهنگ دریایی شروع به کارکرد و توانست به یک مرجع فرهنگ‌سازی گسترده برای جذب مخاطبین جوان در کشور تبدیل شود.


در این مسیر هرگونه اقدام و فرایندی که منجر به تعمیق و گسترش فرهنگ دریایی شود، لازم است. جشنواره دریا مسیر پیشرفت نیز می‌تواند در این مقوله بیشترین بار مسئولیتی را به دوش کشد.  ازاین‌رو برگزاری این جشنواره و جشنواره‌هایی که بستر فرهنگ‌سازی را فراهم می‌کنند،  اگر صرفاً به‌منظور یک گردهمایی نباشد می‌تواند بسیار ارزنده باشد.