طرح اولیه ای از یک برج ۸۰ طبقه در آمریکا ارائه شده که حافظ محیط زیست است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از اینسایدر، بیشتر آسمانخراش ها  بافولاد، شیشه و سیمان تقویت شده ساخته می شوند. این درحالی است که محققان دانشگاه کمبریج با همکاری معماران Perkins + Will و مهندسان شرکت تورنتون توماستی طرح ساخت آسمانخراشی از چوب را در شیکاگو ارائه کرده اند.

این گروه طرح اولیه برج را به عنوان ساختمانی حافظ محیط زیست ارائه کرده اند. این برج  ۸۰ طبقه از چوب ساخته می شود و نمای آن نیز از شیشه است.  البته در کل ایده ساخت یک برج از چوب کمی خطرناک به نظر می رسد، زیرا امکان آتش سوزی در آن زیاد است اما  طراحان اعلام کرده اند حجم زیاد الوار با سرعت کم می سوزد.

الواری که برای ساخت برج به کار می رود قابلیت تحمل بار سنگین را دارد.