محیط لیزرهای رنگینه، معمولا یک ماده رنگینه است که در حلالی مانند آب، الکل یا اتیلن گلیکول حل شده است و به وسیله یک لامپ درخشی یا باریکه لیزر دیگری به صورت نوری دمیده می شود.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، آخرین دسته از لیزرهای موجود در بازار، لیزرهای رنگینه ای اند. اصولاً‌ این لیزرها با انواعی که تاکنون بررسی کردیم تفاوت بنیادی دارند،  تمام تفاوتها را می توان ناشی از ماهیت نامتعارف محیط فعال دانست که محلولی از رنگینه آبی است.  بین غلظت رنگینه، حلال و طول موج دمش ارتباط متقابل پیچیده ای برقرار است که همه ی آن ها بر روی بازده تاثیر می گذارند. طول عمر شیمیایی رنگینه نیز مهم است.

رنگینه معمولا متشکل از هیدروکربن ها و اتم های دیگری است که به صورت زنجیره ای متشکل از ۵۰ اتم یا بیشتر به هم پیوند خورده اند.این لیزرها دارای پهنای باند تابشی وسیعی هستند و بنابراین قابلیت کوک پذیری داند، همچنین با قابلیت استفاده در زمینه های مختلف پزشکی، ستاره‌شناسی، اسپکتروسکوپی، جداسازی ایزوتوپهای اتمی و... را داراست.

بر اساس این گزارش، ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی، با رویکرد به‌کارگیری و توسعه در صنعت لیزر و همچنین روشن‌سازی این حوزه در کشور در حال حاضر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول به کار است.