سازمان فضایی اروپا نخستین تصاویر ماهواره «سنتینل-۵پی» را از آلودگی جهان منتشر کرده که نشان دهنده غلظت بالای دی اکسید نیتروژن بر فراز اروپاست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل ازتلگراف، سازمان فضایی اروپا نخستین تصاویر از آلودگی هوای جهان را منتشر کرد. ماهواره Sentinel-۵P این تصاویر را ثبت کرده است.

کیفیت تصاویر این ماهواره نسبت به ماهواره های پیشین و فناوری آنها بهبود قابل توجهی داشته است.

 یکی از این تصاویر نشان دهنده غلطت زیاد دی اکسید نیتروژن برفراز اروپاست که دلیل عمده ایجاد آن ترافیک و مصرف سوخت های فسیلی در فرایندهای صنعتی است.

 همچنین غلظت آلودگی هوا در بخش هایی از هلند، غرب آلمان، ایتالیا و بخش هایی از اسپانیا بالا است.