اگر چه در ظاهر مردان از زنان قدرتمندتر به نظر می رسند، اما در عمل بخش هایی از اندام داخلی زنان و به خصوص بخش های هوازی آنان استحکام و توانمندی بیشتری دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، به نقل از نیواطلس، یکی از پیش نیازهای افزایش قدرت و توانایی داخلی بدن این است که بدن بتواند اکسیژن بیشتری را از خون جذب کند.

در حالی که در بررسی های قبلی ادعا شده بود بدن مردان به طور کلی در این زمینه بهتر از زنان عمل می کند، در بررسی های تازه مشخص شده اندام هوازی بدن زنان جوان توانمندی بیشتری در مقایسه با مردان جوان دارد و در زمینه جذب اکسیژن از خون بهتر عمل می کند.

البته باید توجه داشت که وضعیت در مورد کودکان و افراد مسن متفاوت است و اندام هوازی پسران و پیرمردان عملکرد بهتری در مقایسه با دختران و پیرزنان دارد.

تحقیقات یادشده در دانشگاه واترلو در کانادا صورت گرفته و برای انجام آن عملکرد اندام هوازی ۱۸ زن و مرد جوان در زمینه جذب اکسیژن از خون با وزن و سن مشابه بررسی شده است. بررسی یادشده ثابت کرد عملکرد بدن زنان ۳۰ درصد بهتر از بدن مردان بوده است.

پژوهشگران می گویند این یافته جدید ثابت می کند تصورات قبلی در مورد اینکه بدن مردان به طور طبیعی قدرتمندتر است، درست نبوده است. البته هنوز علت توانایی بیشتر بدن زنان جوان برای جذب اکسیژن مشخص نشده است.