وزیر علوم با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون ۲۴۰۰ محصول فناورانه در پارک و مراکز رشد تولید شده گفت: بیش از ۵۰ درصد این محصولات تجاری سازی شده اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، منصور غلامی امروز در افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار خاطرنشان کرد: این نمایشگاه یک فرصتی است تا در مدت زمان کوتاهی یک بازنگری نسبت به فعالیت های مراکز علمی و دانشگاهی و فناوری طی یک سال اخیر داشته باشیم.

وی افزود: تولید علم و تبدیل آنها به فناوری و محصول امیدواری را در ما روز به روز بیشتر می کند زیرا فناوری از دستاوردهای اصلی کشور است که در اختیار جامعه قرار می گیرد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: سرمایه فکری و اصلی کشور منابع انسانی است که باید شرایط را برای آنها طوری فراهم کنیم تا مجموعه ذهن خلاق و پویای آنها متبلور شود.

غلامی با تاکید بر اینکه مجموعه های دانشگاهی ظرفیت بالایی در زمینه تحقق ایده به محصول دارند، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم فرصت های بیشتری برای شکوفایی ایده هایشان فراهم کنیم؛ توجه به پژوهش و کاربردی کردن آنها از راهکارهای مهم ما به شمار می رود تا بتوانیم به آرزوهایمان دست یابیم.

وی با اشاره به دستاوردهای نمایشگاه هفته پژوهش گفت: سیر سابقه این حرکت و توفیقات آن بسیار امیدوارکننده است و این موضوع ما را موظف می کند که تلاش خود را دوچندان کنیم.

وزیر علوم در خصوص قراردادها و میزان فروش دانش فنی که نتیجه نمایشگاه هفته پژوهش سال گذشته بود، خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ حدود ۷۷ میلیارد تومان قرارداد حاصل برگزاری فن بازارها منعقد شد.

غلامی ادامه داد: علاوه بر میزان قراردادهای منعقد شده در زمینه فن بازارها، فروش دانش فنی در پارکها به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ میزان ۲ هزار و ۴۰۰ محصول فناورانه در پارک ها و مراکز رشد تولید شدند که بیش از ۵۰ درصد آنها به مرحله تجاری سازی رسیده است.

وزیر علوم با بیان اینکه ۴۷۰ اختراع در مراکز فناوری طی یک ساله اخیر به ثبت رسیده است، گفت: این نشان می دهد که با اعتماد به جوانان و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت هایشان می توانیم شاهد سرعت بیشتری در زمینه تبدیل ایده به فناوری ها و در نهایت محصول باشیم تا به اشتغال این جوانان برسیم.