بر اساس اسنادی که به تازگی افشا شده، وزارت دفاع آمریکا با اختصاص یک بودجه مخفیانه به برنامه ای موسوم به شناسایی پیشرفته تهدیدات هوافضا برای تماس با موجودات فرازمینی تلاش کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری به نقل از انگجت، تامین بودجه این برنامه برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ صورت گرفته و سناتور «هری رید» پیشنهاد دهنده اصلی این کار بوده است.

بودجه سالیانه این طرح ۲۲ میلیون دلار در سال بوده و به شرکتی در حوزه هوا فضا پرداخت می شده که توسط دوست این سناتور به نام رابرت بیگلو اداره می شده است. این فرد معتقد بوده که بشقاب پرنده ها به زمین سفر کرده اند و زیستگاه هایی قابل سکونتی را برای ناسا ایجاد کرده اند.

تخصیص بودجه به این طرح محرمانه در سال ۲۰۱۲ متوقف شده است، اما برنامه یادشده تا به امروز از نظر فنی فعال و در حال پیگیری بوده است.

اسناد این طرح حاوی ویدئوهای مواجهه هواپیماهای ارتش آمریکا با اشیای اسرارآمیزی است که با سرعت زیادی حرکت می کردند. در مورد ماهیت این ویدئوها اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

هنوز مشخص نیست چه نتیجه خاصی از اجرای این برنامه به دست آمده است. اما بر اساس داده های افشا شده در سال ۲۰۰۹ اکتشافات بسیارحساس و نامتعارفی در قالب برنامه یادشده صورت گرفته است.

بر طبق گزارش مختصری که در همان سال ارائه شده آمریکا قادر به دفاع از خود در برابر آنچه که در سال ۲۰۰۹ مشاهده شده، نیست. ظاهرا اکتشافات سال ۲۰۰۹ بر مبنای قوانین طبیعت قابل تشریح و توضیح نبوده، با این حال قرار نیست فعلا بودجه مجددی به این طرح جنجالی اختصاص یابد.